www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

Kompozitle Para Kazanmak

Genel Değerlendirme

Bir Diş muayenehanesinin uzun vadede kalıcı olabilmesi için dikkate alınması gereken faktörler bulunmaktadır. Özel çalışmayı düşünen Diş Hekimlerinin bu faktörleri iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu faktörler, özel bir muayenehanenin yapısı içerisinde önem sırasına göre dizilişler gösterse de zaman zaman birbirinin önüne geçebilmektedirler. Bu faktörlerin birbirinin önüne geçmeye çalışması ise özel bir muayenehanenin kalıcı olabilmesi için çok faydalı olmaktadır. Bu faktörlerin çoğu Diş Hekimi Meslektaşlarımız tarafından genellikle dikkate alınmaktadır. Örnek verecek olursak;  a) Muayenehane yönetimi, b) Mali Konular, c) Ders çalışmak, d) Dünyanın, Ülkemizin ve bireylerin içerisinde bulunduğu sosyal ve ekonomik yapı ve bunların Ağzı ve Diş Sağlığı ile ilişkileri, f) Bireysel gelişim..vd gibi konular. Tabii ki bu önemli konulara ve bu konuların içeriklerine değinmek Web Sayfalarımızın amaçları arasında bulunmamaktadır. Bizim konumuz Kompozitler olduğundan, biz bu gibi konular içerisinden yanlızca kompozit çalışmalar ve kompozit çalışmalarla elde edilebilecek kazançların önemine değinmeye çalışacağız. Yapacağımız açıklamalar yardımı ile kompozitlerin özel bir muayenehane için ne anlamlara gelebileceğine ve özel bir muayenehanenin mali yapısı içerisinde ne gibi bir yer tutabileceğine açıklıklar getirmeye çalışacağız.  

Artık sorumuzu sorabiliriz.
Kompozit restorasyonlar özel bir muayenehanede yapılan tedaviler arasında, önemli kazançlar sağlayan bir yer tutabilir mi? Bu soruya hemen cevap verelim.  Evet, kompozit çalışmalar, özel bir muayenehanede elde edilen toplam kazanca cidddi katkılar yapabilecek özelliklere sahiptirler. Peki bu özellikler nelerdir? Nasıl olacak da kompozit restorasyonlarla ciddi kazançlar elde etmek mümkün olabilecektir? Bu soruların cevapları için dikkate alınması gereken konular bulunmaktadır. Bu konuların hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle olan ilişkilerinin iyi değerlendirilmeleri durumunda, kompozit çalışmalarla elde edilecek kazançların muayenehane gelirleri içerisinde ciddi bir yer tutabileceğini ve sonuçların Dişhekimlerini çok mutlu edebileceğini rahatça söyleyebiliriz. Yaklaşımın bütünü anlaşıldığında özel bir diş muayenhanesinin Restoratif Diş Hekimliği alanında  hastanelerle ve eski anlayışlarla çalışan muayenehaneler ile rekabet etmeye çalışmasına gerek kalmayacak yanlızca kendileri gibi çalışan muayenehaneler ile rekabet eder hale gelecektir. Şimdi bu düşünceleri açıklamamıza yardımcı olacak konulara değinmeye çalışalım.

Restoratif Diş Hekimliğinin Geçmişi ve Bugünü : Eski yıllarda hem kamu hastanelerindeki hem muayenehanelerdeki Restoratif Diş ekimliğinde amalgam dolguların hakimiyeti vardı. Yapılan amalgam dolgular genellikle orta halli özelliklerde olurdu. Ön dişlere yapılan beyaz dolgular ise estetik ve fonksiyonel açıdan sınırlı özelliklere sahipti. Kamu hastanelerinde diş tedavi hizmetleri veriliyor olsa da Diş Hekimi sayısı, aletler, cihazlar,materyaller yeterli olmadığından ve hasta sayısı çok olduğundan yapılan restoratif çalışmalar bilinen nedenlerle istenilen özelliklerde pek olamıyordu. Bu durum yaygın bilindiğinden belli bir ekonomik güce sahip olan orta sınıftan kimseler Restoratif Diş Hekimliğine gereksinme duyduklarında özel diş muayenehanelerine giderek, daha çok ilginin yanında kaliteli zamanda, daha kaliteli materyaller kullanılarak yapılan ve daha başarılı amalgam dolgulara ya da ön diş dolgularına sahip olmaya çalışıyorlardı.

Sonuç olarak eski yıllardaki muayenehanecilik anlayışı, hastanede yapılan çalışmaların aynısının yapılması ama daha iyisinin yapılması üzerine kuruluydu. Günümüzde bu anlayış ile muayenehanecilik yapmak, geçerliliğini giderek yitirmektedir. Bunun yanında diğer faktörler nedeniyle eski ya da yeni muayenehanelerde gelirler artmak bir yana giderek azalma gösterir hale gelmiştir. Bu durumun nedenleri vardır. a) Muayenehanelerin hedef kitlesi olan orta sınıf ekonomik olarak zayıfladığından özel muayenehanelere eskisi gibi rahatça gidemez olmuştur. b) Standart restorasyonları kamu hastanelerindeki koşulları iyileştirilmiş diş bölümlerinde parasız yaptırabilme olanağına kavuşan hastalar artık özel muayenehanelere gitme ihtiyacı duymamaktadır. c) Özel muayenehanelerde yapılan yüksek özelliklerdeki tedavilerin fiyatları ise pahalanmış durumdadır. d) Muayenehaneler, hastanelerde yapılan standart tedavileri düşük fiyatlarla yapma gayreti içine girse de, hastalar aynı tedavileri ücretsiz yaptırabildiği için hastaneleri tercih etmektedir. Bu nedenlerle hastanelerde yapılan tedavilerin aynısını yapmaya çalışan muayenehanelerin Restoratif Diş Hekimliğinden elde ettikleri kazançlar azalmış durumdadır.

Yıllar içerisinde Diş Hekimliğinde her alanda önemli gelişmeler olmuştur. Bu durumun içerisinde kompozit materyallerin gösterdiği gelişim ise önemli bir yer tutmaktadır. Diş Hekimlerine geniş bir çalışma yelpazesi sunabilecek özelliklere sahip olan kompozitlerle Web Sayflarımızda gösterdiğimiz gibi, ön dişlerde olsun arka dişlerde olsun bütün restorasyonları yapmak artık mümkün olabilmektedir. Peki, eski yıllardan günümüze gelecek olursak, muayenehanelerde kompozitlerin kullanım şekilleri bugün nasıldır ve kompozitlerin bütün yetenekleri kullanılmakta mıdır? Genel muayenehanecilik anlayışına bakılacak olursa kompozitlerin bütün yeteneklerinin kullanıldığı muayenehanelerin sayısı fazla görünmemektedir. Bunun en belirgin işareti, ön dişlerinden birinde renk, şekil, yüzey ya da doku problemi olan hastaların kendiliğinden kompozit bir lamina yaptırmak üzere muayenehanelere başvurduğunun çok nadiren görülmesidir. Çünkü hastanelerde neredeyse hiç yapılmayan kompozit laminalar, sınırlı sayıda muayenehanelerde yapıldığından hastalarımız tarafından hemen hemen hiç bilinmemektedir.

Diş muayenehaneleri bugün için ne yapmalı?
Son yıllarda Diş muayenehanelerinin içine girdiği sıkıntılı süreç dikkate alındığında, özel bir diş muayenehanesinin kalıcı olabilmesi için bu süreçte neler yapılmalıdır? Girişte işaret ettiğimiz gibi dikkate alınacak çok konu başlığı bulunmaktadır. Bizim konumuz kompozitler olduğundan yazımızda kompozitlerin özel bir muayenhanede nasıl kullanılabileceğine ve kompozitlerin muayenehane gelirleri içerisinde nasıl ciddi yer tutabileceğine açıklamalar getirmeye çalışacağız.

Web Sayfalarımızda gösterdiğimiz vakalardan anlaşıldığı gibi kompozitler Diş Hekimlerine geniş bir çalışma yelpazesi sunabilmektedirler. Özellikle Web sayfalarımızda açıkladığımız doğrudan dişler üzerine yapılan restorasyonlar bir muayenehane için önemli bir çalışma alanı oluşturmaktadırlar. Peki bu yaklaşım bir özel bir diş muayenehanesinde nasıl uygulanır hale getirilebilecek ve nasıl kazanca dönüştürülebilecektir. Bunun için öncelikli koşul bütün özelliklerini taşıyan kompozit restorasyonların bir muayenehanede yapılıyor olmasıdır. Daha sonra bu kompozit çalışmalar öncesi ve sonrasıyla hastalarımıza sabırla uzun vade dikkate alınarak çok iyi tanıtılmalıdırlar.

Tanıtım:
Bunun için yapılabileceklerin başında bir diş muayenehanesinde kompozitlerle yapılabilecek Restoratif Diş Hekimliği çalışmalarının neler olduğunun hastalarımıza anlatılması ve hastalarımız tarafından anlaşılmasını Diş Hekimlerinin kendileri sağlanması gerekmektedir. Çünkü bugün için Restoratif Diş Hekimliğinin ne olduğunun ( Hatta Diş Hekimliğinin diğer çalışma alanlarının neler olduğunun )  hastalarımıza anlatılıp açıklandığı ve yaygın bir şekilde anlaşılmasını ve bilinmesini sağlayabilen, geniş kitlelere ulaşabilecek bir bilgilendirme politikası pek bulunmamaktadır. Diş Hekimi Meslektaşlarımız bu anlatım ve açıklamaları her hastasına uzun vadeli ve sabırlı çalışmalar ile kendileri yapmalı, kendi hastalarının ve hastalarının çevresinin kompozitlerle yapılan Restoratif Diş Hekimliğinin ne olduğunu öğrenmelerini sağlamaları gerekmektedir. Tabi bu kolay olmayan, uzun ve sabırlı gayretler gerekmektedir. Bugün için çözüme giden en iyi yol bu anlayış ile Diş Hekimlerinin kendilerinden geçmektedir.

Çizgi ve Nokta Doldurucular;
Özellikle arka bölgedeki hiç çürümemiş dişlerdeki çizgi ve nokta şeklindeki girintilerin, çocuk yaşlarda ya da daha ileri yaşlarda çizgi ya da nokta doldurucular ile çürüğe karşı korunabileceği ülkemizde yaygın bilinmemektedir. Bu konu muayenehanelere başvuran hastalara koruyucu çalışmaların iyi anlatılmaları durumunda, dişlerin sahipleri yaptırdıkları diğer tedavilerin yanında bu koruyucu çalışmalara da ilgi göstermekte ve çürümemiş dişlerine çizgi ve nokta doldurucu yaptırmak istemektedir.

Çizgi ve Nokta Dolgular;
Dişlerdeki çizgi ya da nokta şeklindeki girintilerde oluşmuş başlangıç çürükleri muayenehaneler için yine iyi bir çalışma alanıdır. Arka dişlerin çiğneyici yüzlerindeki girintilerin anatomik ve fizyolojik yapısının hastalarımıza ayrıntılı bir şekilde anlatılması ve gösterilmesi durumunda, çizgi ya da nokta şeklindeki girintilerde oluşan nokta ve çizgi çürüklerin daha derinlere nasıl gidebildiği ve nasıl büyüme gösterebileceği ve dişlerin sağlığı açısından ne anlama geleceği daha iyi anlatılabilmektedir. Bu konuda bilinçlenmesi sağlanan hastalar çizgi ve nokta dolguların yapılmasını istemektedirler.

Dolgu Çalışmaları
için bir değerlendirme yapacak olursak durum şöyledir; Eski yıllarda Restoratif Diş Hekimliği fazla dikkate alınmazdı. Çalışmalar genel olarak orta halli özelliklerde olurdu. Arka dişlere yapılan çeşitli amalgam dolgular amalgamın kavitelere yerleştirilmesi, sertlik, sağlamlık, dayanıklılık, kenar sızıntısı, yüzey devamlılığı, kontaklar, anatomik şekil,modelaj ve polisaj  gibi konularda istenilen özellikleri pek taşımazlardı. Kısa orta vade içerisinde dolguların düşmesi, oksitlenmesi, kenar sızıntısı ve dolgu kenarından başlayan çürükler görülmesi sık görülür, neredeyse herkese normal gelirdi. Kompozitlerin yaygın kullanılmaya başlanmasıyla arka dişlerde yapılan kompozit dolgular da yine bilinen nedenlerle genellikle orta halli yapılmaktaydı. Benzer manzara ön diş restorasyonlarında olurdu. Özellikle renk, yüzey devamlılığı, polisaj gibi konularda sıkıntılar olurdu. Bu arada mükemmel yerleştirilmiş, sert, dayanıklı, kontakları oluşturulmuş, yüzey devamlılığı sağlanmış, mükemmel modelaj ve polisajı yapılmış restorasyonlar yapılsa da bunların sayısı az olduğundan hastalar tarafından bu özellikleri fazla bilinmemekteydi. Günümüz koşullarında amalgam dolgu yaparak rekabetçi muyenehanecilik yapmak artık pek mümkün değildir. Hatta adeta amalgam dolgu yapar gibi çabuk kompozit dolgular yaparak rekabetçi muyenehanecilik yapmak yine pek mümkün olamamaktadır. Bu durumda rekabetçi bir özel muayenhane olabilmek için bütün özelliklerini taşıyan bir kompozit restorasyonu hem de uzun vadeli ve sabırlı bir yaklaşım ile muayenehanemizde mutlaka hastalarımıza yapmamız, bunları göstermemiz ve tanıtmamız gerekmektedir. Bu özellikleri hatırlayarak değinmeye çalışalım.

* Sert, sağlam,dayanıklı ve uzun ömürlü kompozit restorasyonların yapılabileceğini hastalarımız göstermemiz gerekmektedir. Bunun için kompozit restorasyonları web sayfalarımızda işaret edilen kurallara uygun şekilde sabırla yapmamız gerekmektedir. Böylece sert, sağlam, dayanıklı, düşmeyen, uzun ömürlü kompozit restorasyonlar
yapılabileceğini hastalarımız görmeli ve tanımalıdırlar. Diş Hekimi, hastalarına '' Diş Hekimliği Bilim Dalı için bir restorasyonun düşmesi diye bir problem yoktur'' diye kolayca ve güvenle söyleyebilmelidir. Zaten durum aslında böyledir. Diş Hekimliği Bilim Dalı kurallarına ve üretici firmaların ürün kullanım kurallarına uygun yapılmış bir restorasyon hiç bir zaman yerinden kolayca çıkmamakta, düşmemekte ve kırılmamaktadır. Hastalarımız bunları öğrenmelidir. Gittikleri muayenehanelerde yapılan restorasyonların bu özelliklerini görmeli ve hem yapılan restorasyona hem de Diş Hekimine inanç geliştirmeli ve güven duymalıdırlar. Muayenehanelerde sık karşımız çıkan '' Ne kadar dayanır '' sorusuna, Diş Hekimleri çekinmeden 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl gibi çok uzun süreler kullanılabileceğini rahatça söyleyebilmelidirler. ( Kendi yaptığım çalışmalar içerisinde ön dört dişe doğrudan teknikle yaptığım 4 kompozit laminayı tam 24,5 yıl sonra yeniden görme şansım oldu. Küçük plak birikmeleri dışında kompozit laminalarda ciddi bir problem yoktu. Dişlerin sahibi kompozit laminalardan gayet memnundu. ) İyi yapılmış bir amalgam dolgunun bile iyi bakılan bir ağızda 15 yıl, 20 yıl hatta 25-30 yıl bile durduğuna şahit olmuyor muyuz. Durum kompozit restorasyonlar için de aynıdır. Bu nedenle Diş Hekimi bir restorasyonu kurallara uygun bir şekilde sabırla ve kaliteli zaman ayırarak yapmalıdır. Bütün aşamaları tam olarak uygulamalıdır. Sabırsızlıkla ve çabuk yapılan kompozit restorasyonlar istenilen özelliklerde olamayacağından kolayca dişten ayrılabilecek, kırılmalar gösterebilecektir. Böyle bir istenmedik durumun yaşandığı bir muayenehanenin kalıcı olmaso o kadar kolay olmayacaktır.
* Kompozit bir dolgu ön bölgede ya da arka bölgede yapıldığı dişin rengine uygun olmalıdır. Bunun için Diş Hekimi renk konusuna çok iyi hakim olmalıdır.
Bir muayenehane için rengi tutmayan bir kompozit dolgu yapılması o muayenahaneyi çok zayıflatacaktır. Dişlerin rengine uygun restorasyonlar yapılan muayenehaneler rekabet konusunda öne çıkacaklardır.
* Kompozit dolgular yerleştirme kurallarına uygun olarak dişe konulmalıdır
ve mutlaka tabakalama tekniği ile yerleştirilmelidir. Böylece bir dişin yüzey ve doku özelliklerini restorasyonda aynı şekilde yapabilmek mümkün olacaktır. Bir çatlağın ya da hypoplazik bir lekenin kompozit dolguda da aynı şekilde olması ve dişin aynı şekilde doğal görünmesi hastalarımız için çok ilgi çekici olmaktadır. Bu da yine çabuk çalışmalarla yapılamayacaktır. Sabırla ve neredeyse artistik bir yaklaşımla böyle restorasyonların yapılabildiğini hastalarımız görmeli ve öğrenmelidirler. Bunu farkeden hastalar Diş Hekimine büyük güven geliştireceklerdir. Tabi böyle özellikteki bir kompozit restorasyonu bugün için hastanelerde ya da her muayenehanede görebilmek pek mümkün olamamaktadır. Bu da fark yaratmak isteyen ve rekabette öne çıkmak isteyen bir muayenehane için bir avantaj oluşturmaktadır. Diş Hekimi reklam kokmayan güvenli açıklamalar ile renk, doku ve yüzey özelliklerinin bir diş için ne kadar önemli olabileceğini hastasına mutlaka göstermeli ve ne yapıldığının hastalarımız tarafından anlaşılmasını mutlaka sağlamalıdır. Hastalarımız, kompozit bir dolgunun bilimsel özellikleri yanında ve sanatsal yanları olduğunu da öğrenmelidirler. Diş Hekiminin böyle bir kompozit restorasyon için emek ve zamanını samimi bir şekilde içten gelerek nasıl kullandığını farkeden hastalarımız, hastanelerde bunu bulmanın kolay olmayacağını anlamakta ve karşılığını ödemeye adeta kendiliğinden hazır hale gelmektedirler.
* Kompozit bir dolgu yapıldığı diş ile mükemmel yüzey devamlılığı göstermelidir. Bu özelliğin ne olduğu hastalarımıza çok iyi anlatılmalı ve muayenehanede yapılan bir dolguda bu özelliğin elde edildiği dişlerin sahibine mutlaka gösterilmelidir. Dişlerin sahibi diş ipi vb. bir şey ne ara yüzde ne yüzeyde bir şeye takılmadığını görmeli anlamalıdır. Yüzey devamlılığı başarısız bir kompozit dolguda bir süre sonra plak birikimi, kenar sızıntısı hatta çürük görülebilecektir. Zaten hastalarımız, yüzey devamlılığı göstermeyen restorasyonların yarattığı sıkıntıları zaman içerisinde dişlerinde görmeye başlamaları durumunda gittikleri muayenehanelere pek sıcak bakmamaktadırlar.
* Kompozit dolgular bir dişin anatomik ve fizyolojik özelliklerini aynı şekilde taşımalıdır. Arka dişlere yapılan kompozit restorasyonlar çok iyi modele edilmeli ve dişin anatomisine uygun olmalıdır.
Yapılan kompozit restorasyondaki anatomik özellikler  hastalarımıza gösterilmeli bunun ne anlama geldiği abartısız anlatımlarla aktarılmalıdır. Hastanın yaptırmış olduğu eski restorasyonlarında eğer okluzal modelaj yoksa hastalarımız anatomik bir restorasyonun farkını hemen anlamaktadırlar.
* Kompozit dolgular komşu dişlerle mükemmel kontaklar kurmalıdırlar
. Dişler arasındaki kontaklar yapılabildiği ölçü de nokta ilişkisi yerine yüzey kontağı şeklinde yapılmalıdır. Hastalarımız için kontağı olmayan bir dolgunun yarattığı sıkıntı her yemekte çok moral bozucu olmaktadır. Kontak oluşturmak Diş Hekimi için zaman alıcı ve emek verilmesi gereken bir çalışmadır. Çünkü yüzey kontağı oluşturabilmek teknik olarak gerçekten pek de kolay olmamaktadır. Diş Hekimi, yaptığı dolgularda geniş bir yüzey kontağını oluşturmalı, oluşturduğu kontağı mutlaka hastasına göstermeli, özellikle ara yüz çürükleri ve dişeti iltihapları açısından kontağın niçin önemli olduğuna değinmeli, kontağın ne anlama geldiğini sabırla anlatmalı ve anlaşılmasını sağlamaya çalışmalıdır. Diş Hekiminin bir kompozit restorasyonu yaparken anatomik ve fizyolojik özelliklerde bir kontak oluşturmaya çalışması, arayüz ilişkilerine önem vermesi, bu çalışma sırasında harcanan zamanı ve verilen emeği farkeden hastalarımız tarafından takdir edilmektedir. Özellikle kontağı olmayan eski bir restorasyonun yerine yapılan yeni bir kompozit restorasyonda başarılı kontaklar oluşturulması durumunda, hastalarımız konforlu bir şekilde yemek yiyebildiklerinde eski restorasyona göre kıyaslamalar yapmakta, kontağı olmayan restorasyonlar nedeniyle yemek sırasında çektikleri sıkıntıları anımsayarak yeni restorasyonu yapan Diş Hekimini takdir etmektedirler. Bu düşüncelerdeki hastalar Diş Hekimine daha da güven geliştirmekte ve muayenehanenin sadık hastası olmaktadırlar.   
* Kompozit dolgu mükemmel polisajlı olmalıdır
. Mükemmel polisaj yapabilmek, yine emek ve zaman gerektirecektir. Dikkatli yapılmış mükemmel polisajlı bir kompozit restorasyon dişin ve kendisinin üzerindeki özellikleri yine mükemmel yansıtacaktır. Diş Hekimi buna gereken önemi mutlaka vermelidir. Polisaj yetersiz olduğunda kompozit restorasyonun bütün özellikleri hemen gölgede kalacaktır. Zaten hastalarımız başarısız polisajlı dolguları kısa sürede farketmektedir. Bu da gittiği muayenehane ve Diş Hekimine duyduğu güvenin azalmasına yol açmaktadır.

Bugün için de yukarıda işaret ettiğimiz özellikleri taşımayan kompozit dolgular
yapılan muayenahaneler talep ettikleri dolgu ücretlerini istemekte zorluk çekmekte ve alamamaktadırlar. Hatta rekabet edebilmek için dolgu fiyatlarını ucuzlatsalar bile yine de hastalar özel muayenehaneleri fazla tercih etmemekte ve hastanelere gitmektedirler. Kritik nokta buradadır. Bir dolgu çalışmasında, yukarıdaki özellikleri bir araya getirebilmek hastanelerde ve çoğu muayenehanelerde sık karşılaştığımız bir durum olarak görülmediğinden rekabetçi olmak ve öne çıkmak isteyen bir muayenehane için bu durum bir çalışma fırsatı olarak dikkate alınmalıdır. Bu özelliklere sahip kompozit dolgular yapmayan bir muayenehane ucuz bile çalışsa Restoratif Diş Hekimliği alanında diğer muayenehaneler ile rekabet edemeyecektir. Oysa yukarıda anlattığımız özellikleri taşıyan bir kompozit dolgunun ne olduğunu hastasına iyi açıklayan ve çalışma öncesinde benzer çalışmaları ve sonrasında yaptığı dolguyu ve dolgunun özelliklerini dişlerin sahibine gösterebilen bir Diş Hekimi, hastanelerde ya da diğer muayenehanelerde yapılan standart bi kompozit dolgudan farklı olarak nasıl bir çalışma yaptığını, harcanan zaman ve emeği hastasına hissettirebilecek ve bu nedenle yaptığı çalışmanın hak ettiği ücreti güvenle ilan edebilecektir. Bu ücret AÜT'den olabileceği gibi Diş Hekiminin kendisinin yaptığı çalışmaya takdir edeceği kadar daha yüksek olabilecektir.

Düzenli olarak bu anlayışla kompozit dolgular yapan bir muayenehane zaman içerisinde bu yönü ile hastalarına kendini tanıtabilecek ve Web Sayfalarımızda gösterdiğimiz vakalarda olduğu gibi, hastanelerde yapılan çalışmalarla aradaki farkları gören hastalar da dolgu yaptırmak istediklerinde özel bir muayenehaneyi niçin tercih edebileceklerini öğrenmiş olacaklardır.

Kole dolgular
; Kole restorasyonları bir muayenehane için kıymetli bir çalışma alanıdır. Bunun nedeni, yapılan kompozit restorasyonun doğrudan hastaların görüş alanında olmaları ve estetik özelliklerin dikkate alınacağı bir bölge olmasıdır. Kole bölgesinde yapılan kompozit restorasyonlar bilimsel özelliklerinin yanında sanatsal özellikleri taşımaları durumunda Diş Hekimini duruşunu kuvvetlendiren çalışmalardır. Kole restorasyonlarının zorluk derecelerinin yüksek olması, bir muayenehane Diş Hekimi için bir fırsat olmaktadır. Kole restorasyonları istenilen özellikleri taşıyacak şekilde sağlamlık, dayanıklılık, anatomik şekil, renk, doku, yüzey ve polisaj özellikleri açısından başarılı yapılmaları durumunda Diş Hekimine duyulan güvenin yükselmesine çok yardım eden çalışmalardır. Öngörünüm alanında olduklarından estetik özelliklerin elde edilip edilmediği kolayca değerlendirilebildiğinden ciddi emek ve zaman harcanması gerekmektedir.Kole çalışmalarının çabuk ve kolay yapılması durumunda istenilen özellikleri tam olarak taşımayacaktır. Bu da Diş Hekiminin duruşunu zayıflatacaktır.

Aralıklı Dişler;
Dişler arasındaki aralıkların kompozit restorasyonlarla kapatılabilmesi bir muayenehane için önemli bir avantajdır. Doğrudan dişler üzerine yapılabilmesi ve bir seansta çalışmanın tamamlanabilmesi porselen çalışmalara göre büyük avantajlar sağlamaktadır. Hastalar için dişler arasındaki aralıkların bir porselen çalışması yapılmadan kompozitlerle istenilen özelliklerde kapatılabilmesi doğrusu ilgi çekici olmaktadır. Estetik ve fonksiyonel özellikler taşıyan bir aralık kapatma çalışmasını hastanelerde yaptırılabilmesi pek mümkün olamadığından, bu durum rekabetçi olmak isteyen bir muayenehane için ciddi bir fırsat olmaktadır.

Kompozit Laminalar;
Kompozit Laminalar, bir muayenehanenin ve Diş Hekiminin duruşunu Restoratif Diş Hekimliği alanında üst seviyede tutacak çalışmalardır. Hemen her çeşit çürük, kırık, renk, şekil, doku, yüzey problemlerinde, küçük pozisyenel bozukluklarda kompozit laminalarla Web Sayfalarımızda gösterdiğimiz gibi, ön bölgede olsun arka bölgede olsun mükemmel çözümler elde edilebilmektedir. Peki, bu gibi problemlerin çözümü ülkemizde genellikle nasıl olmaktadır. Bu gibi problemlere sahip olan kimseler hastanelere ya da muayenehanelere başvurduğunda estetik ve fonksiyel özellikler taşıyacak çözümler olarak porselen kaplama önerileri ile karşılaşmaktadır. Ancak, estetik ve fonksiyonel özelliklere sahip, dişlerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini taşıyan porselen kaplamaların yapımı hastanelerde pek mümkün olamamaktadır. Yapılan porselen çalışmalar genellikle standart özelliklerde olmaktadırler. Bu standart porselenlerin ise istenilen estetik değerleri taşıması pek mümkün olamamaktadır. Porselen laminalar ise hastanelerde ve çoğu muayenehanelerde yapılmadığından pek konuşma konusu olmamaktadırlar. Porselen laminalar muayenehanlerde ise ancak yüksek fiyatlarla yapılabilmektedirler. Estetik ve fonksiyonel özelliklere sahip, dişlerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini taşıyan bir porselen kaplama ya da laminanın yapım protokollerinin zor, zahmetli ve pahalı olması nedeniyle hastalar yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmaktadırlar. Düşük fiyatlarla estetik ve fonksiyonel özellere sahip olan, dişlerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini taşıyan porselen çalışmalar yapmak mümkün olamamaktadır.

Estetik ve fonksiyonel özelliklere sahip, dişlerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini taşıyan porselen laminaların maliyet ve çalışma protokolleri göz önüne getirildiğinde kompozit laminaların bir seansta ve doğrudan dişler üzerine yapılabilmeleri, porselen laminalara göre çok daha kabul edilebilir fiyatlarla yapılabilmeleri, bir muayenehane için ciddi avantajlar oluşturabilmektedir. Web sayfalarımızda gösterdiğimiz gibi estetik ve fonksiyel özelliklerin mükemmel elde edilebildiği kompozit laminaların, kurallara uygun şekilde yapılmaları durumunda Restoratif Diş Hekimliği alanında Diş Hekiminin duruşuna çok ciddi katkılar yapabilmektedir. Elde edilen sonuçlar hastalarımız için gerçekten hem şaşırtıcı hem çok başarılı bulunmaktadır. Kompozit lamina yaptıran bir kimse zaman içerisinde kompozit laminaların avantajlarını farkettikçe porselene göre ciddi bir alternatif olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini öğrenmektedir. Bu çerçevede başarılı kompozit laminaların yapıldığı bir muayenehane Restoratif Diş Hekimliği alanında diğer muayenehanelerden çok daha ön plana çıkabilmektedir.

Kompozit Kaplamalar;
 Kompozit kaplamaların yapım tekniklerinin bilinmemesi nedeniyle, bir kaplama endikasyonu olduğunda muayenehanelerde porselen kaplamalardan başka bir çalışma yapılmamaktadır. Hastanelerde ise kompozit kaplama yapımı ile karşılaşılabilme olanağı yoktur. Web Sayfalarımızda gösterdiğimiz gibi doğrudan dişler üzerine bir seansta yapılabilecek olan kompozit kaplama çalışmaları, sahip oldukları özellikleri ile bir muayenehane için ciddi bir avantaj durumundadır. Kompozit kaplama yapabilen bir Diş Hekimi, muayenehanesinde her çeşit madde kaybı ile karşılaştığında kompozit kaplamalar yaparak mükemmel çözümler üretebilecek, bu sayede daha güvenli bir duruş içerisinde olacak ve diğer muayenehanelerden hemen öne çıkacaktır. Bu durumu değerlendirecek olursak, kompozit kaplamaların bir muayenehanede elde edilebilecek kazançlara ciddi katkılar yapabileceği açıktır.

Kompozit Köprüler;
Bilindiği gibi, hastanelerde ya da muayenehanelerde diş eksikliklerinde akla gelen çözümlerden birisi porselen köprülerdir. Web Sayfalarımızda göstediğimiz gibi bir ya da iki diş eksikliğinde yapılabilen fiber destekli kompozit köprüler zaten hastanelerde yapılmamakta, muayenehanelerde ise nadiren karşımıza çıkmaktadır. Oysa bir muayenehanede fiber destekli kompozit köprülerin yapılıyor olması bu durum dikkate alındığında rekabet açısından çok önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Porselen köprülerin preparasyon protokolleri, ölçü protokolleri, lab. safhaları ve çalışma randevuları göz önüne alınacak olursa bir seansta yapılabilen kompozit köprüler bir muayenehane için rekabet edebilmekte ciddi avantajlar sağlayabilmektedir. Özellikle, dişlerin prepare edilmeden köprü gövdesinin dişler arasına yerleştirilebildiğini ve çalışmanın tek seansta tamamlanabildiğini gören hastalar bu köprü çalışmasına hem şaşırmakta hem de memnun olmaktadırlar. Tabii implant yapılamayan diş eksikliklerinde de Fiber Destekli Kompozit Köprüler hem Diş Hekimi için hem hastalar için çok faydalı bir seçenek olmaktadır.

Sonuç Değerlendirme:
Web sayfalarımızda gösterdiğimiz gibi kaliteli zaman ayrılarak ve emek verilerek yapılan kompozit restorasyonlar hastalarımızın dikkatini çekmektedir. Hastalarımız işaret ettiğimiz özellikleri taşıyan bir kompozit restorasyonu hastanelerde hatta bir çok muayenehanede o kadar kolay bulamayacağını kısa sürede anlamaktadırlar. Özellikle Diş Hekiminin samimi çalışmasını ve yorgunluğunu hisseden hastalarımız kompozit restorasyonlardaki başarıyı farketmekte ve sonuçları takdir etmektedirler. Zaman içerisinde kompozit restorasyonların estetik ve fonksiyonel özelliklerinin uzun sürelerde kaybolmadığını gören hastalarımız muayenehanelerin sadık hastaları olmaktadırlar. Bu anlayışla sabırlı ve uzun vadeli çalışmalar yapan bir muayenehane sadık hastalardan oluşan bir hasta listesini oluşturmakta, hasta memnuniyeti üzerine kurulmuş bir düzene kavuşmakta ve Restoratif Diş Hekimliği alanında rekabet açısından öne geçebilmektedir.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön