www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

13- Kompoziti yerleştirirken bondinge kolayca tutunamıyor mu?

Merak Ettikleriniz 11-15

Kompozit restorasyonlar yapılırken, kompozitin yerleştirilmesi aşamasına gelinceye kadar bütün aşamalar kurallara uygun bir şekilde yapıldığında kompozit, bonding tabakasına mükemmel tutunacaktır. Bu tutunmaya etkileyen durumlar aşağıdadır.

1) Bonding ışınlandıktan sonra bir parça kompozit el aleti ile bonding tabakasının üzerine yaslandığında kompozit hissedilebilecek şekilde bonding tabakasına biraz yapışır. El aletini çekerken kompozit tık diye tatlı bir ses çıkararak el aletini bırakır ve orada kalır. Kompozitin bonding tabakasına yapışma kuvveti, el aletine yapışma kuvvetinden fazladır. Bu nedenle Diş Hekimi her seferinde kolayca kompozit materyalleri üst üste koyabilir.

Kompozitin bonding tabakasına ve el aletine yapışma kuvveti konusu ilgi çekicidir. Tüpün ucundan bir kompozit parçası alındığında el aletinin üzerinde yeterince sıkı durabilmektedir. Böylece düşmeden kararlı bir şekilde taşınabilir. Bu tutunma kuvveti hatırı sayılır bir derecededir. Başka bir açıdan bakılacak olursa Dişhekimleri bir kompozit restorasyon yaparken fazla konulmuş bir kompozit parçasını el aletinin üzerine alarak başka bir yere koymaya ya da sürmeye çalıştıklarında kompozit parçasından kolay kurtulamazlar. Kompozit parçası genellikle el aleti üzerinden ellerimizi kullanarak uzaklaştırmak zorunda kalınırız. Bu durum göz önüne alındığında kompozitin bonding tabakasına yapışma kuvvetinin derecesi daha iyi değerlendirilebilecektir.

Bu tutunma özelliği el aletleri üreticisi firmaların dikkate aldığı bir konudur. Ürettikleri el aletlerinde kompozitin yapışma derecesi kompozitin taşınmasına yetecek kadardır ama kompozit parçası bonding tabakasına yaslandığında bonding ile kompozitin birbirine yapışma derecesinden daha azdır. Böylece bir kompozit parçası bonding tabakasına yaslandığında kompozit el aletinden kolayca kurtulur. Genellikle kaliteli el aletlerinde bu durumu görebiliriz. Bazı düşük kaliteli malzemelerde ise bu tablodan farklı görünümler olabilmektedir. Örneğin kompozit parçası bonding tabakasına yaslandığında ve el aletini çektiğimizde kompozit bonding tabakasından ayrılmakta el aletinde kalabilmektedir.

2) Kullanılan el aleti kaliteli olduğu halde bonding tabakasının üzerine yaslanan kompozit parçası bonding tabakasına tutunamayıp el aletinde kalıyorsa bunun başka sebebleri vardır.

a) Etching jeli iyice yıkanmadığı zaman kalan kalan jel parçaları bonding tabakasını bozacağından kompozit bonding tabakasına tutunmakta zorluk çekecek hatta tutunamayacaktır.
b) Kavite ya da diş yüzeyi kurutmanın yetersiz olması nedeniyle fazla nemli kalmış olabilir. Bu durumda bonding sıvısı daha sürerken
ıslanmış olacağından sonraki işlemler doğru olsa bile ışınlanma sonrasında bonding tabakası içerisinde kalacak olan ıslaklık nedeniyle kompozit parçası bonding tabakasına yaslandığında tutunamayacak ve el aletinde kalacaktır.
c) Bonding sıvısının, üretici Firma tarafından önerilen sürme süresi aşılmış olabilir. Bu süre aşıldığında tübül sıvısı bonding sıvısı içerisine karışabilecektir. Böyle bir durumda bonding sıvısı süreye uyularak inceltilse ve ışınlansa bile bonding tabakası içerisinde mikroskopik olarak tübül sıvısı olacağından kompozit bonding tabakasına yaslandığında tutunamayacak ve el aletinde kalacaktır.
d) Üretici Firma tarafından önerilen sürme süresi doğru uygulanmış ama inceltme süresi aşılmış olabilir. Bu durumda yine tübül sıvısı bonding içerisine karışabilecektir. Işınlanma yapıldığında, bonding tabakası içerisine karışmış olabilecek tübül sıvısı nedeniyle mikroskopik olarak nem olacağından yine kompozit parçası bonding tabakasına yaslandığında tutunamayacak ve el aletinde kalacaktır.
e) İnceltme süresi kısa tutulmuş olabilir. Bu durumda hem bonding tabakası istenilen inceliğe inemeyecek ve kalın kalacaktır hem de bonding sıvısı içerisindeki ethanol ya da su gibi çözücüler buharlaşarak uzaklaşamayacaklardır. Bu durumda ışınlama yapıldığında sertleşen bonding tabakası içersinde kalabilecek çözücüler nedeniyle mikroskopik bir nemlilik olabilecek ve kompozit parçası bondinge yaslandığında tutunamayacak ve el aletinde kalacaktır.
f) İzolasyona rağmen, doğru uygulanmış bir bonding tabakası çalışma sırasında çeşitli nedenlerle ıslanabileceğinden buna dikkat edilmelidir.
g) Doğru uygulanmış bir bonding tabakası ışınlanarak sertleştirildikten sonra tam kompozit koyulmaya başlanacakken bir nedenle ara verilir ve bu süre uzayacak olursa hastanın soluk alma ve vermesi sırasında akciğerlerden geri dönen nemli hava içerisindeki su molekülleri bonding yüzeyine takılabilecektir. Bu durumda yine  kompozit parçası bonding tabakasına yaslandığında tutunamayarak el aletinde kalabilecektir.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön