www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

Kompozit Laminalar

Kompozit Tedaviler

Dişlerin şekillerindeki çeşitli bozukluklar, kırıklar, dişlerin aralıkları, küçük diziliş ve pozisyon bozuklukları, kole problemleri, istenmeyen renkler, doku ve yüzey bozuklukları kompozit lamina çalışmaları ile hem fonksiyonel hem estetik bir görünüme kavuşturulabilir.


                      NEDEN  LAMİNA


Bilindiği gibi dişlerdeki renk, boyut, biçim ve görünüm bozukluklarının porselen kaplama çalışmalarıyla düzeltilmesi yaygın bilinen bir yöntemdir. Çünkü  porselenler görünüm ve sağlamlık olarak başarılı sonuçlar verebilen malzemelerdir. Son yıllarda özellikle ön dişlerde estetik amaçlı  olarak yapılan porselen kaplama çalışmalarının yanı sıra porselen lamina çalışmaları da yapılmaya başlanmıştır.
Lamina çalışmalarının, kaplamalardan farklı bir yanı vardır. Kaplamalar dişin üzerine geçirilirmekte ve dişin her tarafını tümüyle kapatmaktadırlar. Laminalar ise dişin yalnızca görünen ön bölümüne yapılırlar. Dişlerin arkasına dokunulmaz. Ölçüler ve hazırlanan  modeller yardımı ile laboratuvarlarda yapılan porselen laminalar aşağıdaki şekilde olduğu gibi daha sonra dişlerin ön bölümüne  yapıştırılırlar.

KOMPOZİT  LAMİNALAR


Lamina çalışmaları, porselenler ile yapılabilmelerinin yanında kompozitlerle de yapılabilmektedirler. Porselen laminalarda olduğu gibi, dişler üzerinde yapılan hazırlık çalışmalarından sonra, alınan ölçüler üzerinde laboratuvarda hazırlanabildiği gibi, Diş Hekimi tarafından  aynı çalışma seansında, dişlerin üzerine doğrudan yöntemle de yapılabilirler.
Not: Lamina ya da geniş restorasyonlarda santral dişlerin genişliği ile alt dudak genişliği birbirine yakın olmalıdır.


KOMPOZİT  LAMİNALARIN   MERAK  ETTİĞİNİZ  ÖZELLİKLERİ

1 - Kompozit  laminalar  sert  ve  sağlamdırlar.
2 - Dişe  çok  güçlü  tutunurlar ve  dayanıklıdırlar.
3 - Çiğneme  sırasında  dişten  kolayca  ayrılmazlar.
4 - Dişin  rengine  ve  şekline  çok  iyi  uyum  gösterirler.   
5 - Dişin  ve  kompozit  laminanın  birleşim  yeri  belli  olmaz.
6 - Doğal  bir  görünümleri  vardır.
7 - Renk  değiştirmezler.
8 - Koku  yapmazlar.
9 - Diş  fırçası  ya da  diş  ipliği  kullanımından  etkilenmezler.
10 - Diş  parlatma  tozları  ve  macunları  rahatça  kullanılabilir.
11 - Dişhekiminize  dişlerinizi  temizletirseniz , kompozit  laminalar bundan zarar görmezler.
12 - İstenmeyen diş renkleri, kompozit laminalar ile tercih  edilen daha açık renklere değiştirilebilir.
13 - İkinci bir randevu gerekmeden aynı seansta yapılabilirler.

Aşağıda Kompozit Lamina çalışmalarına örnek olabilecek vakaların önce-sonra fotoğrafları bulunmaktadır.  
 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön