www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

9- Kompozit restorasyonlarınızın diş yüzeyi ile birleşim yeri belli oluyor mu?

Merak Ettikleriniz 6-10

Kurallara uygun yapılmış bir kompozit restorasyonda kompozit ile diş yüzeyinin birleşim yeri kolayca farkedilemeyecektir. Eğer kompozit restorasyonların diş yüzeyi ile birleşim yeri belli oluyorsa bunun nedenleri vardır.

a) Renk
iyi alınmamıştır.
b) Bizotaj
yapılmamış ya da yetersizdir.
c) Etching
başarılı değilidir.Yetersiz ya da aşırı etching yapılmış olabilir.
d) Etching iyi yıkanmamış olabilir.
e) Etching sonrasında diş yüzeyinin aşırı kuruması ya da kurutulması nedeniyle su kaybı oluşmuş ve minede fazladan kurumalar oluşmuş olabilir.
e) Bonding
tam olarak sürülmemiş olabilir.
f) Bondingin inceltilmesi doğru ve yeterli yapılmamıştır.
h) Bonding sürülme, inceltilme ya da ışınlanma süreleri kurallara uygun bir şekilde değildir.
i) Kompozit yerleştirilirken
yüzeye tam yaslanmamış olabilir.
j) Kompozit dişin anatomisine uygun bir şekilde yerleştirilmemiş olabilir.
k) Kompozit ışınlanma süreleri yetersiz kalabilir.
m) Polisaj kurallarına
uyulmamıştır.
o) Air Abrassion çok faydalı olmaktadır. Kullanılması durumunda kompozit-diş bağlantısı çok başarılı olmaktadır.

Minede aşırı su kaybı olan vakalarda bizotaj alanında bonding tam yapılamayacağından restorasyon tamamlandığında bağlantı kenarı çoklukla '' beyaz bir band şeklinde ''  belli olacaktır. Minede su kayıplarının görülebileceği durumlar şunlar olabilir.

a) Yaşlı insanlarda minedeki su kaybı fazla olduğundan bonding tam istenildiği gibi yapılamayabilir.
b) Dişlerde uzun süre tedavi edilmemiş kronik çürükler olduğunda, çürüğe komşuluk yapan minede su kaybı çoğalacağından yine bonding tam istenildiği gibi olmayabilir.
c) Uzun süre kullanılan büyük restorasyonlarda, restorasyona komşu minede su kayıpları ve demineralizasyonlar görülebileceğinden bu restorasyonların yeniden yapılmaları durumunda yine bonding tam istenildiği gibi yapılamayabilir.
d) Devital dişlerde yine su kaybı nedeniyle bizotaj bandında ve birleşim yerindeki bonding tam istenildiği gibi yapılamayabilir.
e) Çeşitli nedenlerle deminenarilize olmuş minelerde bonding yeterli yapılamayacaktır.
f) Diş gıcırdatma ya da yaşlılığa bağlı olarak diş yüzeyinde aşınmalar meydana gelmiş dişlerde su kayıpları artacağından bonding tam elde edilemeyebilecektir.

Bu durumlardaki dişlere yapılan kompozit restorasyonlarda kompozit ve diş yüzeyinin birleşim yerlerinde beyaz bir band görünümü olabilecektir.

Çalışma Sonrası


Kompozit restorasyonun yapılmasından sonraki kısa-orta vadede kompozit ile diş yüzeyinin birleşme yerlerinde renklenmeler olması  yukarıdaki nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi dişlerin sahiplerinin alışkanlıklarına göre de farklı görünümler de olabilecektir.
*Dişlerin bakımında, fırça, ip, diş parlatma toz ya da macunlarını kullanım sayısına ve kullanma tekniklerine göre plak oluşumu kişiden kişiye değişecektir.

*Gıda almanın şekil ve sıklığı bu renklenmeye etki yapacaktır.
*Çok çay-kahve içen kimselerde bu renklenme daha fazla olacaktır.
*Diş gıcırtadan ya da sıkan bir kimsedeki kompozit restorasyonun diş yüzeyine birleşim yerlerinde gerilme kuvvetlerine bağlı olarak mikroskopik retansiyonlar oluşabilecek ve bu bölgelerde renklenmeler görülecektir.
*Soğuk ve sıcak gıdaları arka arkaya alan kimselerde yine diş ve kompozitin farklı özelliklerde genleşip büzüşmesi sonucunda birleşme çizgisinde harabiyetler oluşabilecek ve bu bölgelerde renklenmeler daha fazla görülebilecektir.
*Ağız sıvılarının bazik özelliklerde olması plak oluşumunu artıracaktır.
*Renk yapan kromojenik bakterilerin sayısının fazla olması renklenmeyi etkileyecektir.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön