www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

Kompozit ve Bizotaj

Kompozitlerde Başarı 1

KAVİTEYE  BİZOTAJ  YAPILMASI  

Kompozit dolgular, her hangi bir kaviteye bondingin gücü sayesinde çok sağlam bir şekilde tutunmaktadırlar. Bunun yanında kaviteye yapılan bizotaj işlemi kompozitin tutunduğu yüzeyi çoğalttığından, bizotaj yapılması başarıyı daha da artırmaktadır. Bilindiği gibi bondingler mineye güçlü  utunmaktadır. Bizotaj yapılması durumunda bondingin yapıştığı mine yüzeyi genişleyeceğinden kompozitin dişe tutunması daha kuvvetli olmaktadır. Aşağıdaki şekillerden anlaşılacağı gibi kavitedeki mavi renkle işaret edilen mine alanı, bizotaj yapıldığında genişlemektedir. Böylece  bonding yapılan ve kompozitin mineye tutunduğu alan çoğalmaktadır.


  
     


Bizotaj yapıldığı zaman herhangi bir nedenle oluşabilecek kenar sızıntısının yürüyeceği ve mikroorganizmaların geçeceği yol uzamış  olmaktadır. Bu da kompozit dolgulu bir dişin savunmasının artması ve kenar sızıntısı nedeniyle oluşabilecek olumsuz gelişmelerin geciktirilerek dişte görülebilecek tabloların görece önlenmesi anlamına  gelmektedir. Bizotaj yapmanın diğer bir avantajı da kompozit ile  diş arasındaki renk uyumunu oluşturabilmenin yanında özellikle ön dişlere yapılan kompozit restorasyonlarda ışık eçirgenlikleri ya da yansıtmaları ile doğal doku görünümü elde edilmesinde çok faydalı olmasıdır.

Aşağıda eskimiş bir gümüş-amalgam dolgunun yerine yapılmış olan  kompozit bir dolgu görülmektedir. Sağlamlık ve dayanıklılık gibi özelliklerin yanında renk uyumu ve genel  görünümdeki başarının elde edilmesinde bizotaj yapmanın rolü yüksektir.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön