www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

5- Kompozit çalışmalarınız doğal görünmüyor mu?

Merak Ettikleriniz 1-5

Kompozit materyaller, doğal dişlerin özelliklerini taklit edebilecek malzemelerdir. Malzeme özelliği açısından kullanım kolaylıklarına sahiptirler ve doğal dişlerin renk, doku, yüzey vd. özellikleri kompozit restorasyonların üzerinde aynı şekilde oluşturabilme olanakları verirler. Tabakalama yöntemi sayesinde dişlerdeki renkler gizlenebilir ya da ortaya çıkarabilir, ışık geçirgenliklerini ya da ışık yansıtmaları yönetilebilir, doku ya da yüzey özellikleri aynı şekilde yapılabilir, dişlerin üzerindeki ya da içindeki leke, çatlak vb özellikler benzetilebilir, ön dişlerin ucunda ya da kenarlarında olabilecek şeffatlıklar aynı şekilde oluşturulabilir. Kompozitlerin bu gibi özellikleri sayesinde dikkatli yapılmış bir kompozit restorasyonlar ağız içerisinde tıpkı bir doğal diş görünümünde dururlar ve bakıldığında kolayca anlaşılmazlar, farkedilmeleri zordur. Gün ışığında, çalışma ortamları ışığında hatta fotoğraf makinası flaşı dahil kuvvetli ışık altında bile doğal dişlerden ayırt edilemezler.

Kompozit materyaller ile yapılmış restorasyonlar, genel görünüm olarak çok sakin ve iddiasız bir duruş içersindedirler. İlk bakışta ön plana çıkmazlar. Doğal dişler gibi dururlar. Bu sakin ve iddiasız duruş içerisinde olmalarına karşılık yüksek özelliklerde estetik bir görünüme sahiptirler.


Doğal Dişlerin Özellikleri ve Kompozit Materyaller

Kompozit materyaller ile dişlerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini taklit edebilecek özelliklerde katmanlar oluşturulabilir. Kompozit bir restorasyon yapılırken kavite ya da yüzey hazırlıklarından sonra dişlerdeki renkleri gizlemek ya da ortaya çıkarmak için en alt katman olarak opak kompozit kullanılabilir. Üzerine istenilen renklerde dentin tabakası konulabilir. Dış yüzey ise mine özelliklerinde kompozit kullanılarak tamamlanabilir. Gerektiğinde dişlerin uçlarında ya da kenarlarındaki şefaflıkları veren kompozitler kullanılabilir. Dişlerin doku ya da yüzeyinde olabilecek sarı, kahverengi ya da beyaz lekeleri ya da çatlakları kompozit tabakalarının içinde ya da yüzeyinde aynı şekilde yapabilmek için değişik renklerde akışkan boya kompozitler kullanılabilir.

Kompozit bir restorasyon çalışması öncesinde Dişhekimi restorasyonun yapıldığı dişlerin ya da komşu dişlerin özelliklerini dikkatli bir şekilde incelemelidir. Dişlerin anatomik şekilleri, konturları, renk, doku ve yüzey özellikleri,
ışık geçirgenlikleri ya da yansıtmaları, şeffaflıklar, leke ya da çatlak gibi özellikleri saptanmalıdır. Böylece bir çalışma planı oluşturulabilecektir. Kavite ya da yüzey hazırlıkları yapıldıktan sonra hangi sırayla ve hangi özelliklerde katmanlar kullanılacağı belirlenir. Bu çalışma planı sayesinde doğal dişlerin özellikleri aynı şekilde kompozit restorasyonlar üzerinde yapılabilecektir.

Doğal dişlerin görünümünde kompozit restorasyonlar yapabilmek için, çalışmanın yapılacağı dişlerin ya da komşu dişlerin özelliklerini belirlerken aşağıdakilere dikkat edilmelidir.

1) Çok iyi renk alınmalıdır.
Skala ya da renk cihazı ile dişin kole, orta bölge ve uç bölgesindeki renkler ayrı ayrı belirlenmelidir.
2) Skala kullanılıyorsa, aynı ağızdaki dişlerin farklı renklerde olabileceği hatta aynı dişin farklı bölgelerinin farklı renklerde olabileceğini dikkate almak gereklidir.
3) Dişlerin, reflektör altındaki ve gün ışığı altındaki görünüm ve renkleri ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
4) Dişlerin, hem ağız sıvıları ile ıslak haldeyken ve hem de kurulandıklarındaki görünüm ve renkleri ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
5) Dişin yüzeyindeki çizgi, çukur, kontur vb. gibi özellikler iyi belirlenmelidir.
6) Dişlerdeki sarı,beyaz vb. renklerdeki çatlak, çizgi ve lekeler belirlenmelidir.
7) Dişlerin şeffaflıkları belirlenmelidir.
8) Dişlerin ışık geçirgenlikleri ya da yansıtmaları incelenmeli ve dişin ne kadar parlak ya da mat olduğu belirlenmelidir.
9) Dişin anatomik özellikleri dikkate alınmalıdır.

Çalışma öncesindeki bu gibi kayıtlardan sonra, çalışmalardaki hazırlıklarda, kompozit kullanımında ve polisaj sırasında kurallara dikkat edilmesi durumunda doğal görünümlü kompozit restorasyonlar yapılabilecektir.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön