www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

7- Kompozit çalışmalar istediğiniz gibi parlamıyor mu?

Merak Ettikleriniz 6-10

Kompozit restorasyonların özellikleri iyi yapılmış bir polisaj sayesinde ortaya çıkabilmektedir. Polisaj başarısız ve yetersiz olduğunda kompozitin özelliklerini görebilmek bir kenara, bu sefer kompozitin kendisi problem olmaktadır. Polisajın tam olarak yapılmadığı kompozit restorasyonlarda, polisajın eksik kaldığı bölgelerde kısa süre sonra plak birikmeye başlamakta ve estetik görünüm kaybolmaktadır. Dişlerin sahipleri ne yapsalar bu plakları uzaklaştıramamakta ve bu da moral kayıplarına yol açabilmektedir. Polisajı tam yapılmamış kompozit restorasyonların ışık yansıtmaları ve ışığı geçirmeleri istenilen özelliklerde olamadığından genel görünüm zayıflamaktadır. Böyle sonuçlar, yapılan kompozit restorasyon hakkındaki ve Dişhekimi hakkındaki kanıları da zayıflatmaktadır. Bu nedenle kompozit restorasyonun polisajının başarılı bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığından emin olmak gerekmektedir.

Polisajın Başarısına Etki Yapan Faktörler

Kompozit restorasyonların polisajları yapılırken aşağıdaki konuların dikkate alınması faydalı olacaktır.

1) Başta ön bölgedeki restorasyonlarda olmak üzere alınan renge ve dişin özelliklerine göre iyi bir tabakalama yapılmalıdır. Böylece polisaj kendini daha iyi gösterebilecek, yapılan polisaj da dişin ve kompozit restorasyonun özelliklerini ortaya çıkaracaktır.

2) Tabakalama sırasında kompozit yerleştirilme kurallarına
uymak gerekmektedir. Kompozitin yerleştirilmesi ve tabakalanması sırasında kompozitin arasında hava kabarcığı kalıp kalmadığına dikkat edilmelidir. Bazen farkında olmadan kalan bir hava boşluğu polisaj sırasında disk ya da frezlerle aşındırmalar yaparken karşımıza çıkabilmektedir. Çok küçük boşluklar polisaj sırasında restorasyonun özellikleri bozulmadan temizlenebilmektedir. Biraz büyükçe boşlukları kaybetmek bazen çok zor olabilmekte hatta restorasyonu yeniden yapmak gerekebilmektedir.

3) Kompozit restorasyonun polisajı yapılırken restorasyonun yüzey özelliklerini görerek yapmak gerekmektedir. Bunun için polisajın yapım aşamaları sırasında ve polisajın bitiminde restorasyon her zaman hava ile kurulanarak kontrol edilmelidir. Çünkü ıslak kompozit görünüm olarak gözü yanıltabilmekte ve polisajı tam yapılmamış pürüzlü bir yüzeyi mükemmel parlak ve cilalı gösterebilmektedir. Diş ıslak durumdayken polisajın yeterli ve başarılı olduğu izlenimi verse de dişlerin sahibi restorasyonu kullanmaya başladıktan bir süre sonra polisajın tam yapılamadığı yerlerde çabucak plak birikmekte ve estetik açısından rahatsızlık vermeye başlamaktadır. Bu nedenle Diş Hekimi yaptığı kompozit restorasyonu mutlaka çok iyi bir polisaj ile tamamlamalı ve polisajın sonuç durumu hakkında restorasyon kuru durumdayken karar vermelidir.

4) Kompozit restorasyonların yüzey özelliklerini çıplak gözle tam olarak görebilmek kolay değildir. Çeşitli görme kusurları nedeniyle de polisajın son hali hakkında tam bir değerlendirme yapmak zorlaşabilmektedir. Bu nedenle kompozit restorasyonlar yapılırken çalışmanın başından polisajın bitimine kadar lup ya da mikroskop kullanmak başarıyı arttıracakdır. Lup ya da mikroskop kullanımı
günümüz Diş Hekimliğinde önemli olmaya başlamıştır. Mikroskoplar bir çok muayenehane için yüksek maliyetli olsa da luplar mikroskoplara göre çok daha makul fiyatlarda alınabilmektedirler.

Kompozit restorasyonlarda büyük polisaj kusurları ya da eksiklikleri, restorasyon kurulandığında çıplak gözle görülebilmektedir. Çok küçük ve ince pürüzler ise gözden kaçabilmektedir. Zaten önemli olan da bu çok küçük ve kolayca gözden kaçabilen ince ve az pürüzlü yüzeylerdir. Disk zımparalarla yapılan bir polisaj sırasında sırasıyla kullanılan disklerin her biri önceki diskin izlerini temizlemektedir. Final diskler kullanıldığında kompozit cilalı ve parlak bir yüzeye kavuşmaktadır. Kalın zımpara disklerin bıraktığı izler restorasyon kurulandığında çıplak gözle görülebilmektedir. Ama ince zımpara disklerin izlerini çıplak gözle görmek zorlaşmaktadır. Örneğin, polisaj çalışmaları sırasında en ince zımpara disk dişin her tarafına temas etmediğinde bir önceki diskin izlerini kompozit restorasyon üzerinde kalabilmekte ve bu çok ince pürüzleri çıplak gözle görmek kolay olmamakta hatta görülememektedir. Bunun sonucunda da aslında başarısız olan bir polisaj hakkında başarılı olarak tamamlandı düşüncesi doğabilmektedir. Polisajı eksik kalmış kompozit bir restorasyon  kullanmaya başladıktan bir süre sonra biriken plaklar sayesinde polisajın başarısızlığı anlaşılmaktadır. Tabii artık geç kalınmış olunmaktadır. Dişlerin sahiplerinin kompozit restorasyon hakkındaki ve Dişhekimi hakkındaki kanıları çoktan zayıflayıp gitmektedir. Diş Hekimi için kendi hakkındaki lumsuz kanıları düzeltmek zorlaşmakta hatta bazen mümkün olamamaktadır.

4) Kompozit üreticisi firmalar polisaj konusuna çok önem vermektedirler. Çünkü polisaj, kompozitlerin bütün özellikleri tamamlayan  çok önemli bir kavramdır. Üretici firmalar, kompozitlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde çok ders çalışmaktalar ve kompozitleri, polisajları en mükemmel şekilde yapılabilecek özelliklerde planlamaktadırlar. Günümüzde üretici firmaların hemen hepsi buna dikkat etmekte ve iyi polisaj yapılabilir ürünler çıkarmaya çalışmaktadırlar. Diş Hekimi, firmaları ve kompozitleri istediği özelliklere göre hybrid, nanofil vd.  seçmeye çalışmalıdır.

5) Polisaj işlemleri restorasyon ıslak yapılmalıdır. Islaklığın polisaj sırasında önemli olmasının nedenleri aşağıdadır.

a) İşlemler sırasında ortaya çıkan artıklar ıslaklık içerisinde diş yüzeyinden kolayca uzaklaşabilecektir.
b) Diş ve restorasyon kuruyken yapılan işlemlerdeki artıklar toz halinde çalışmanın üzerine yapışacaklar ve çalışma alanının üzerini kapatacaklardır.
c) Polisaj işlemleri sırasında ortaya çıkan sürtünme ısısı ıslaklık sayesinde biraz düşecek ve buna ek olarak ısının diş yüzeyinde ve restorasyon yüzeyinde kolayca dağılmasını sağlayacaktır.
d) Dişin ve restorasyonun kuru olması durumunda sürtünme ısısı hem diş yüzeyinde hem restorasyonun yüzeyinde dağılmakta zorluk çekecek ve bunun sonucunda da dişin yüzeyi ve kompozit birbirinden farklı özelliklerde genleşme ve büzüşme göstereceğinden daha polisaj sırasında diş yüzeyi ile kompozit atasında mikroskopik çatlamalar, kırılmalar ve kopmalar ortaya çıkacaktır. Bu da ilerde oluşabilecek kenar sızıntılarının kolay başlamasına yol açacaktır.

6) Polisaj işlemi sırasında frez, disk, lastik gibi dönen aletler her zaman kompozitten dişe doğru dönmelidir. Dişten kompozite doğru dönmesi durumunda kompozitte, diş yüzeyi birleşim yerinde mikroskopik çatlamalar, kırılmalar ve kopmalar görülebilecektir.
7) Polisaj işlemi sırasında turların dönüş hızı, diş yüzeyine ve kompozite olan temas süresi ve şiddeti her zaman sınırlı ve kontrollü olmalıdır. Dişte ve restorasyona aşırı kuvvet uygulamaktan ve sürtünme nedeniyle oluşabilecek fazla ısıdan kaçınılmalıdır.

8) Polisaj sabırla yapılmalıdır. Kullanılan elmas frezler, tungsten frezler, taşlar, zımpara kağıt diskler, lastikler, strip bandlar sırasıyla ve dikkatli bir şekilde kullanılmalıdırlar. Bir çok üretici firma sırasıyla kurallara uygun bir şekilde kullanıldıklarında çok başarılı polisaj yapılmasını sağlayan ürünler çıkarmaktadırlar. Diş Hekimleri tercihlerine göre bunları seçebilecek sabırlı polisaj çalışmalarıyla başarılı polisajlar yapabileceklerdirlerdir.

Dikkatle yapılan bir polisaj işleminden sonra kompozit restorasyonun yüzeyi dişe mükemmel uyum göstererek, cilalı ve parlak bir hale gelecektir.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön