www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

Kavite ve Yüzey Hazırlıkları

Kompozitlerde Başarı 1

Kompozit materyaller, kurallara uygun olarak kullanılması durumunda kavite ya da diş yüzeyine mükemmel yapışabilmekte ve tutunabilmektedir. Kompozitin bu kuvvetli tutunabilme özelliği sayesinde çok çeşitli şekillerde madde kayıplarına uğramış dişlerin restorasyonları mümkün olabilmektedir. Çürük ya da kırık nedeniyle hazırlanması düşünülen kavite ve yüzeylerde genel preparasyon kuralı minimum preparasyon yapmaktır. Çalışmaları güçlendirecek ikinci uygulama ise bizotajdır. Hazırlanan kavite ve yüzeylerde bizotaj yapılması kompozitin dişe tutunmasını arttırmakta, renk ve şekil çalışmalarında büyük avantajlar sağlamaktadır. Çürümüş dişlerde, neresi çürümüş ise orayı temizlemek ve bizotaj yapmak genellikle yeterli olmaktadır. Kırık ya da aşınma gibi nedenlerle meydana gelmiş madde kayıplarında ise kırık ya da aşınma bölgesinde yüzeyel temizlik ve düzeltme hareketlerinden sonra dikkatli bir bizotaj işlemi yeterli olmaktadır.

Kompozit materyallerin diş yüzeyine başarılı ve kuvvetli yapışmalarını sağlayan önemli hazırlık çalışmalarından biri de Air Abrazyon kullanmaktır. Air Abrazyon
bir yandan diş yüzeyindeki sert ve yumuşak plakları mükemel bir şekilde temizleyip uzaklaştırırken bir yandan da diş yüzeyinde mükemmel tutucu yüzeyler açmaktadır.

Air Abrazyon kullanılarak temizlenen ve hazırlanan diş yüzeylerinde asit kullanmaya gerek kalmadan kompozit materyaller mükemel bir şekilde diş yüzeyine yapışmaktadırlar.

Kompozit ve Retansiyon Bölgeleri

Kompozit materyaller minimum preparasyonlu kavitelere ve diş yüzeyine çok sağlam tutunsa da bazı durumlarda kompozit ve dişin birbirinden kuvvet almasını sağlayacak çeşitli retansiyon bölgeleri ya da küçük retansiyon çukurları açmak çok faydalı olmaktadır. Bu durumları şöyle sıralayabiliriz.

1- Bir kompozit restorasyon çalışması öncesinde dişlerin kapanış ilişkileri incelenmeli ve özellikle fonksiyonel hareketler sırasında dişler ve  restorasyon üzerine aşırı çiğneme kuvvetleri gelip gelmediği belirlenmelidir. Eğer dişlerin ve kompozit restorasyonların üzerine gelebilecek aşırı çiğneme kuvvetleri varsa, restorasyonun ve dişin birbirine daha kuvvetli ve sağlam tutunmasına yardımcı olabilecek retansiyon bölgeleri ya da küçük retansiyon çukurları hazırlanmalıdır.
2- Devital ya da sklerotik dişlerde bonding ve kompozitin dişe tutunması zayıflayacağından kompozitin dişe tutunmasını artırmak için diş üzerinde retansiyon bölgeleri ya da küçük retansiyon çukurları açılabilir.
3- Devital ya da sklerotik dişlerde su kaybı nedeniyle kurumalar meydana gelmekte ve yapı zayıflamaktadır. Özellikle madde kayıplarının çoğaldığı vakalarda duvarların kırılganlığı artmaktadır. Bu gibi durumlarda çalışmanın yapıldığı kavite ya da yüzeylere, kompozit restorasyonun ve dişin birbirine bağlanmasını, tutunmasını, toplam sağlamlığı ve dayanıklılığını arttıracak retansiyon bölgeleri ya da küçük retansiyon çukurları açılabilir.
4- Yaşlanma nedeniyle su kayıplarının oluştuğu ve kuruluğu artmış dişlerde kompozit restorasyonlar yapılırken açılan kavitelerde ve yüzeylerde retansiyon bölgelerinin hazırlanması çalışmanın sağlamlık ve dayanıklılığının artmasına katkı yapacaktır.
5- Uzun süre çürük olarak kalmış, tedavi edilememiş ama bir patoloji meydana gelmemiş dişlerin çürükleri temizlendikten sonra kavite duvarları ya da yüzeyleri su kaybı ve kurumalara bağlı olarak zayıflayacağından kavitelerde ve yüzeylerde retansiyon bölgelerinin hazırlanması faydalı olacaktır.
6- Büyük çürükler nedeniyle aşırı madde kaybına uğramış dişlerde kompozitin ve dişin birbiribe tutunmasını kuvvetlendirecek retansiyon bölgelerinin hazırlanabilir.
7- Büyük kompozit lamina ve kompozit  kaplama çalışmalarında retansiyon bölgeleri ve tutucu küçük çukurlar faydalı olabilmektedir.
8- Önceden yapılmış çok eski dolgularda kenar sızıntıları nedeniyle, sekonder çürükler nedeniyle ya da pulpa odasının çok çekilmesi nedeniyle kavite duvarlarında su kayıpları oluşabilecektir ve kavite duvarları kırılgan ve zayıf bir yapıya bürünebilecektir. Bu gibi dişlerdeki yeni kompozit restorasyon çalışmaların sırasında yine çeşitli retansiyonlardan faydalanmak gerekli olabilecektir.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön