www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

18- Hangi kompoziti kullanmalıyım?

Merak Ettikleriniz 16-20

Bu web sayfalarının amaçları arasında bir firmanın ürününü işaret etmek yoktur. Hangi kompoziti kullanacağı konusunda tereddütleri olan Meslektaşlarıma yaygın bilinen ve konusuna hakim üretici firmaların kompozit materyallerini  kullanmalarını öneririm. Belli başlı bilinen üretici firmaların kompozit materyalleri genellikle beklenilen özellikleri taşımaktadır. Kişisel fikrime göre raflardaki kompozitlerin hemen hemen hepsi ortalama özellikler açısından yeterli durumdadır. Meslektaşlarım bu malzemeleri zaman içerisinde mutlaka kendi kişisel deneyimleri ile değerlendirmelidirler. Çünkü farklı firmaların ürünlerinin özellikleri, örneğin opasitelerinin ya da ışık geçirgenliklerinin diş üzerindeki sonuç görünümüne yaptığı katkıları ya da eksiklikleri, ancak kullanıldıkça ve vaka sayısı arttıkça ayırt edilebilecektir. Şu firmanın renk yelpazesi çok iyi ya da daha iyi bukalemun etkisi yapıyor demek her vakaya  ya da Diş Hekiminin beklentilerine uymayabilecektir.

Çoğu kompozit markası genellikle yeterli olduğundan, bir kompozit restorasyonun istenilen özellikleri taşıyıp taşımaması restorasyon yapım aşamalarına bağlıdır. Bu yapım aşamalarındaki dikkat çekici noktalar aşağıdakiler gibidir;

a) Çalışma öncesinde restorasyon yapılan dişin ya da komşu dişlerin sahip oldukları özellikler iyi incelenmelidir. Hastanın yaşı, dişlerin içinde bulunduğu klinik durum, renk, yüzey özellikleri, doku özellikleri, ışık geçirgenlikleri ya da yansıtmaları, lekeler ya da çatlaklar, şeffaflıklar, dişlerin pozisyonları, şekil ve boyut özellikleri vd. iyi değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler yeterli değilse yapılacak kompozit restorasyonun yapımı ve çıkacak sonuç görünüm çoğu kez tesadüflere bağlı olacaktır.
b) Etching doğru yapılmalıdır. Air abrassion varsa kullanılmalıdır.
c) Dişlerin izolasyonları iyi yapılmalıdır.
d) Bonding tabakası başarılı yapılmalıdır.
e) Tabakalama işlemi sabırla yapılmalıdır.
f) Dişlerin yüzey özellikleri ve doku özellikleri iyi taklit edilmelidir. Lekeler ve çatlaklar gibi özellikler benzer şekilde yapılmalıdır.
g) Kompozit yerleştirme kurallarına dikkat edilmelidir. Tabakalama işlemi uygulanmalıdır. Şeffalıklar, opak, dentin ve mine tabakaları sırasıyla uygulanmalıdır.
h) Çalışma zayıf ışık altında yapılmalıdır.
i) Çalışma sırasında reflektör ışığı sık sık kapatılarak dişlerin renklerinin ve yapılan çalışmanın renklerinin nasıl göründüğü oda ışığında kontrol edilmelidir.
j) Çalışma sırasında dişler kuruyacağından dişlerin renk ve görünümü çalışma öncesinden farklılaşacaktır. Buna dikkat edilmelidir.
k) Kompozit laminaların ve kompozit kaplamaların buccal yüzeydeki kalınlıkları gereksinme duyulan tabakalamaya uygun olmalıdır.
l) Bizotaj yapılmalıdır.
m) Yapılan kompozit restorasyonlar dişlerin anatomik yapılarını ve yüzey konturlarına uygun olmalıdır.
n) Kompozit restorasyonların polisajları iyi yapılmalıdır.

Bu konulara dikkat edilmeleri durumunda markaya bağlı olmaksızın çoğu kez başarılı sonuçlar elde edilecektir. Önem sıralamasında,  ağızdaki klinik özellikler ve kompozit restorasyonların yapım kuralları, kompozit markalarından önde gelmektedir.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön