www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

17- Kompozit restorasyonlarda hassasiyetler oluyor mu?

Merak Ettikleriniz 16-20

Çürük ya da kırık nedeniyle madde kaybına uğramış ama hyperemik bulguların ya da daha ileri klinik tabloların görülmediği dişlerde, kurallara uygun olarak kompozit restorasyonlar yapıldığında her hangi bir ağrı ya da hassasiyet görülmez.

Bir kompozit restorasyonun yapıldığı dişte çalışma öncesinde her hangi bir hyperemik tablo olmamasına karşılık çalışma sonrasında ağrı ve hassasiyetler oluyorsa genellikle kompozit yapım aşamalarda hatalar ya da eksiklikler vardır. Bunlar neler olabilir;

1) Çürük temizleme sırasında ya da kırık bölgenin hazırlanması aşamasında frez vibrasyonu, aşırı frez sürtme, sürtünmeye bağlı ısı oluşması, soğuk su ya da uzun süre hava sıkma gibi nedenlerle diş hyperemik bir tablo kazanmış olanbilir. Daha önce hypermik bulguların olmadığı dişlerde bu gibi hatalı uygulamalar olması durumunda, kompozit restorasyon yapımı sonrasında ağrı ve hassasiyetler görülebilir.
2) Aşırı etching yapılmış olabilir.
3) Yapılan bonding tabakası çeşitli nedenlerle bozulmuş olabilir. Bozuk bir bonding tabakası üzerine yapılan kompozit restorasyonlarda ağrı ve hassasiyetler görülebilecektir. Bonding tabakasının bozuk olmasının nedenleri şunlar olabilir;
a) Etching çok iyi yıkanmamış olabilir. Jel kalıntıları bonding tabakasını bozacaktır.
b) Kavite ya da diş yüzeyi aşırı kurutulduğunda mine prizmalarında ve dentinde tübül ağızlarındaki kollagen yapıda çökmeler oluşabileceğinden, adhesion ve bonding tabakası bozuk olacaktır.
c) Bonding iyi inceltilmemiş olabilir. Bonding tabakasının kalınlığı 20 nanomikronu geçmemelidir. İnceltme süresi kısa tutulacak ya da inceltmede kullanılan hava yetersiz olacak olursa tam bir buharlaşma olamayacağından bonding tabakası içinde çözücüler kalabilecek hem de kalınlığı fazla bir bonding tabakası oluşacaktır. Bu durumdaki bir bonding tabakasında, hem kalabilecek çözücüler nedeniyle
hem de birim kalınlıktaki monomer sayısının az kalabilmesi nedeniyle, bonding tabakasının sağlamlığı azalacak ve kırılgan bir yapı oluşacaktır. Bu durumdaki bir bonding tabakası üzerine kompozitin yapışmasında sıkıntılar oluşacaktır.
d) Bonding sıvısı sürme süresi ya da inceltme süresi tek tek ya da bir arada uzun olduğunda, dışarıya doğru olan tübül sıvısı akışı nedeniyle, tübül ağızlarındaki bonding sıvısı  dışarı itilecek hatta tübül sıvısı bonding tabakasının içine karışabilecektir. Bu durumda hem resin taglar oluşamayacak hemde bonding tabakasında çatlak ya da bozuk bölümler oluşacaktır.
e) Bonding sürülürken fırçalar nedeniyle etching ya da air abrazyon yapılmış mine prizmaları ya da dentindeki kollagen yapı travmaya uğrayabilir.
f) Bonding sertleştikten sonra el aletleri nedeniyle travmaya uğrayarak bozulabilir.
g) Sertleşmiş olan bonding tabakasında izolasyon problemleri nedeniyle gözle görülemeyen ıslanmalar olmuş olabilir.
h) Bondingin ışınlanma süresi kısa tutulmuş olabilir ve polimerasyon tam oluşmamış olabilir.
i) Işın tabancalarında yetersizlikler olabilir.
j) Işın tabakası kompozite tam yaklaşmamış olabilir.
4) Kompozit yerleştirilmesinde hatalar olabilir.  Restorasyonları yapılan dişlerde hatalı kompozit yığılması sonucunda ağrı ve hassasiyetler görülebilecektir.
a) Kompozit yerleştirilirken bonding tabakasına tam olarak yaslanamış ve bonding tabakası ile kompozit arasında boşluklar kalmış olabilir. Bu nedenle kenar sızıntıları olabilecek ya da boşluklar nedeniyle çiğneme kuvvetlerine bağlı olarak restorasyonda esnemeler oluşabilecektir.
b) Kompozit üretici firmanın önerdiği kalınlıktan fazla bir kalınlıkta yerleştirilmişitir ve bu nedenle ışınlama sırasında yüzeyden uzak bölgeler tam polimerize olamamış olabilir.
c) Tabakalama yapılıyor ise yine tabakalar arasında boşluklar kalabilecektir.
5) Bonding işlemleri sırasında ya da kompozit yığımı sırasında ışın tabancası dişin üzerine gerekenden fazla tutulmuş olabilir. Bu da aşırı ısınmaya yol açacağından dişte hyperemik tablolara yol açabilecektir.
6) Polisaj işlemleri sırasında sürtünmeye bağlı olarak oluşabilecek ısı nedeniyle pulpada hyperemik tablolar görülebilecektir.
7) Polisaj işlemleri sırasında sürtünmeye bağlı olarak oluşabilecek ısı nedeniyle diş yüzeyinin ve kompozitin birleşim yerlerinde kopmalar ya da çatlamalar oluşabileceğinden oluşabilecek kenar sızıntıları nedeniyle hyperemik tablolar görülebilecektir.
8) Polisaj sırasında diş yüzeyinin ve kompozitin birleşim yerlerinde frezlerin, disklerin ya da lastiklerin dönüş yönünün yanlış olması nedeniyle kopmalar ya da çatlamalar oluşabileceğinden ilerleyen zaman içerisinde hyperemik tablolar görülebilecektir.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön