www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

1- Kompozitlere ne kadar güvenebiliriz?

Merak Ettikleriniz 1-5

Kompozitler kurallara uygun bir şekilde kullanılmaları durumunda gerçekten çok güvenilir materyallerdir. Ön bölgede ya da arka bölgede, hemen her çeşit madde kaybına uğramış dişlerin restorasyonlarında güvenle kullanılabilirler. Kron bölümü kaybolmuş dişlerde bile her hangi bir pin, kanal çivisi ya da post kullanmadan sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü restorasyonlar yapmak mümkündür. Kompozit yapı olarak doğal dişin özelliklerini taklit eden bir malzeme olsa da soğuk ya da sıcak karşısında genleşip büzüşmesi dişin genleşip büzüşmesinden daha yüksektir. Bu bir dezavantaj olsa da kompozitin diş üzerinde duruşuna ve ömrünün kısalmasına büyük bir etki yapmaz. Kompozitin mineye tutunma kuvveti 20 mPA'dır. Bu kompozitin ağızda karşılaşacağı çiğneme kuvvetlerine karşı dayanıklılık göstermesi için yeterlidir.

A) Aşağıda 47 No'lu dişe yapılan ve kompozitin dişe olan tutunma kuvvetine örnek olabilecek  kompozit bir kron restorasyonun görüntüleri vardır.


*   * *

Bu vakada diş çok çürümüş durumdadır. Dişlerin sahibi bu dişin tedavisinin yapılabileceği konusunda pek umutlu değildir. Zaten önceden çekilen dişlerin çoğu çürük nedeniyle çekildiğinden bu dişinde çekileceğini düşünmektedir. Dişin tedavisinin yapılabileceğinin kendisine anlatılmasından sonra dişlerin sahibi ikna olmuş ve dişi çektirmekten vazgeçmiştir.

Dişte önce çürük temizlenmiştir.Çürüğün temizlenmesinden sonra lingualde kısa ve ince bir duvar kalmıştır. Dişin pulpası çok çekilmiş olduğundan bir kanal tedavisine gerek kalmamıştır. Aynı seansta doğrudan dişin üzerine kompozit yığılarak kron restorasyonu tamamlanmıştır.Restorasyonun üzerinde, dişsiz bölgelere yapılacak iskelet protez için tırnak ve çevresel kroşe yuvaları açılmıştır. Kompozit kronumuza çok güvendiğimizden çevresel kroşe yuvası, iskelet protezin tutuculuğunu artırmak için özellikle koyulmuştur.

Büyük restorasyonlarda pin, çivi ya da  post ne kadar gerekli?


Rontgende görüldügü gibi çalışmada herhangi bir pin, çivi ya da post kullanılmamıştır. Başarılı bir şekilde yapılmış olan bonding tabakasının dişe tutunma kuvveti yeterli olmuştur. Burada çürük nedeniyle dişte meydana gelen sklerotik yapının ve yaş nedeniyle dentin tabakasının ve tübüler yapının durumu dikkate alınacak olursa iyi uygulanmış bir bonding tabakasının ne kadar güçlü olabileceğini anlayabiliriz. Bondingin bağlanma gücü, diş üzerine gelen çiğneme kuvvetlerine, iskelet protezin diş üzerine yaslanmasına ve protezin takılıp çıkartılması sırasındaki basma ve çekme kuvvetlerine dayanacak özelliklerdedir.

Çalışma  Mayıs 2004 tarihinde yapılmıştır. Bu tarihte dişlerin sahibi 65 yaşındadır. Aşağıdaki fotoğraflar Mayıs 2009 tarihinde alınmıştır. Dişlerin sahibi 70 yaşına gelmiştir. Kompozit restorasyon sağlam bir şekilde ağızda durmaktadır. Dişlerin sahibi bu dişin üzerine yapılan aynı iskelet protezi kullanmaya devam etmektedir.  Aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi kompozit kronumuzun genel durum çok iyidir. 5 yıl boyunca sadece plak biriktiği görülmektedir.

*

Bu kontrolde sadece dişteki plaklar temizlenmiştir. Başka bir işlem yapılmamıştır.  Dişlerin sahibi kompozit kaplamayı ve iskelet protezini kullanmaya devam etmektedir.

B) Pin, çivi ya da post kullanılmadan 14 ve 15 no'lu dişlere yapılan iki kompozit kaplama çalışması

Bu vakada 14 ve 15 no'lu dişlerde eski amalgam dolgular vardır. Dişlerin sahibi genel görünümden memnun değildir.

*

Çalışmada önce eski dolgular dişlerden uzaklaştırılmıştır. Aşağıdaki fotoğraflarda görüldüğü gibi dişlerdeki madde kayıpları çok büyüktür.

*  * *

Her iki dişte de yıllar öncesinde yapılmış amputasyonlar vardır. Dişlerin içinde bulunduğu kemik sağlıklıdır ve her hangi bir kök ucu enfeksiyonu yoktur.

Rontgenlerde görüldüğü gibi dişlere bir kanal tedavisi çalışması yapılmamıştır. İki dişte de bir pin, çivi ya da post kullanılmadan kompozit kaplamalar yapılmıştır. Bu kompozit kaplamalar Mayıs 2007
Tarihinde yapılmıştır.

*  *

Aşağıdaki fotoğraflar ise Mayıs 2009
tarihindeki kontrol randevusunda alınmıştır.

* *

Görüldüğü gibi aradan iki yıl geçmesine karşılık çok az plak birikimi dışında kompozit kaplamaların genel durumu gayet iyidir. Elde edilen bu başarılı sonuçlar, Dişhekimliği Bilim Dalı kurallarına uyulmasına ve üretici firmaların ilan ettiği kurallara uygun bir şekilde bonding ve kompozit kullanımına bağlıdır.

C) 36 No eksikliğinde yapılan Fiber Destekli Kompozit bir Köprü

Bu örnekte 36 No eksiktir. Çiğnemenin tam merkezindeki bu bölgeye yapılan Fiber Destekli Kompozit Köprü yine kompozitlerin ne kadar güvenilir malzemeler olduğuna iyi bir örnek daha olacaktır.


Aşağ
ıdaki görüntüler kompozit köprünün yapıldığı Mart 2007 tarihinde alınmıştır.

*  *

Aşağıdaki fotoğraf Temmuz 2009' daki kontrol randevusunda alınmıştır. Fiber destekli kompozit köprünün genel durumu iyi görünmektedir.

*

Bu fotoğraf Ocak 2010 tarihinde alınmıştır. Kompozit köprü iyi durumdadır.Aşağıdaki fotoğraf ise Aralık 2012' de alınmıştır. Kompozit köprü iyi durumdadır. Dişlerin sahibi kompozit köprüyü kullanmaya devam etmektedir.Aşağıdaki fotoğraf son kontrolde alınmıştır. Fiber Destekli Kompozit Köprümüz hala iyi durumdadır ve hastamız kullanmaya devam etmektedir.
D) Kompozit Laminalar

Bu vakadaki kompozit laminalar uzun yıllardır kullanılmaktadır. Doğrudan yöntemle dişler üzerine yapılan bu laminalar kompozitlere ne kadar güvenebileceğimize yine iyi birer örnek olacaklardır.Sonuç Değerlendirme

Bir kompozit restorasyon yaparken ne çeşit bir madde kaybı olursa olsun, Diş Hekimliği Bilim Dalı kurallarına uyulması ve kompozit materyallerin üretici firmaların ilan ettiği kurallara uygun bir şekilde kullanılması durumunda hem estetik hem fonksiyonel sonuçlar elde edilebilmektedir. Web sayfalarımızda yer alan çok sayıdaki vakalarda görüldüğü gibi madde kaybının şekline, boyutuna ya da yerine bakmaksızın sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü kompozit restorasyonlar yapmak mümkündür. Bu durumun Diş Hekimlerine vereceği cesaretle, muayenehane pratiği içerisinde kompozit restorasyonların özelliklerini ve ağızdaki kullanım sürelerinini merak eden hastalarımıza moral verici açıklamalar yapabiliriz. Yapılan her hangi bir kompozit restorasyonun, dişlerine iyi bakan kimsenin ağzında özelliklerini yitirmeden uzun yıllar kalabileceğini söyleyebiliriz. Hatta yaptığı çalışmalarına benim gibi güvenen Diş Hekimleri, kompozit restorasyonların düşmeyeceğini, kırılmayacağını ve çok uzun ömürlü olacağını hastalarına rahatça ilan edebilirler.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön