www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

6- Kompozit restorasyonlarınızın rengi tutmuyor mu?

Merak Ettikleriniz 6-10

Bir kompozit restorasyonda başarılı bir renk uyumu için aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.

1) Kompozit restorasyonların renklerini tutturmanın ilk koşulu renk alımının başarılı yapılmasıdır. Renk belirleme işlemi önemlidir ve aceleye getirilmemelidir. Dişlerin renklerine etki yapan faktörler
dikkate alınmalı ve renk olabildiğince doğruya yakın olarak alınmalıdır. Doğru renk alınmadığı farkedilmeyen bir kompozit restorasyon çalışmasında, diğer çalışma kurallarına tam olarak uyulsa bile, çalışmanın bitimine doğru renk uyumsuzluğu kendini gösterecektir ve elde edilen sonuç dişlerin sahipleri için tatminkar olamayacaktır. Tabii bunu düzeltmeye çalışmak Dişhekimi için zahmetli olacak, zaman kaybına yol açacak, ek maliyet getirecek ve Diş Hekiminin muayenehanesindeki duruşunu yıpratacaktır.

2) Kavite kenarlarına bizotaj yapılmalıdır.
Bizotaj yapılmayan çalışmalarda renk doğru alınsa bile çalışmanın renk uyumu istenildiği gibi olamayabilecektir. Bizotaj sayesinde kompozit ve dişin arasında, anatomik şeklin, renklerin, ışık yansıtmalarının ve ışık geçirgenliklerinin biribirinin içinde kaybolmasını sağlar ve dişten kompozite ya da kompozitten dişe olan geçişler kolayca farkedilmez. Bu özellik sayesinde renk alımında küçük hatalar olsa bile, kompozitin bukalemun etkisinin yardımıyla o kadar önemli olmayacak ve yapılan kompozit restorasyonun rengi dişin rengi ile uyumlu görünecektir.

3) Kompozit restorasyonlar yapılırken ön dişler olsun, arka dişler olsun tabakalama yapmaya dikkat edilmelidir.
Dişlerin özelliklerine göre opak, dentin, mine, ve şeffaflıklar kullanılmalıdır. Tabakaların kalınlarına dikkat edilmelidir. Kompozit tabakaların kalınlık oranları diş ile uyumlu değilse çalışmanın sonucunda renk uyumsuzluğu ortaya çaıkacaktır. Gerekli olan yerlerde boyamalar yapılmalıdır.

4) Kompozit restorasyonlar dişlerin anatomik ve fijyolojik özelliklerine uygun bir şekilde yapılmalı ve modelaja dikkat edilmelidir.
Yapıldığı dişin ya da komşu dişin anatomik özelliklerine uygun olmayan kompozit restorasyonlarda renk uyumu, istenildiği gibi elde edilememektedir.

5) Dişlerin yüzey özelliklerinin kompozit restorasyonlarda aynı şekilde olmalı gerekmektedir. Örneğin dişteki derin ve büyük olmayan belli belirsiz bir oluk kompozit restorasyonun üzerinde de aynı şekilde devam etmelidir. Bu faktör önemlidir ve özellikle çok ışık alan ön dişlerde kendini gösterir. Renk doğru alınsa ve çalışma kurallarına çok dikkat edilse bile yüzeydeki böyle bir oluğun kompozit restorasyonda olmaması nedeniyle, kompozit ışığı dişin yüzeyinden farklı geçirecek ya da farklı yansıtacak bunun sonucunda da renk dişe göre farklı görünebilecektir. Çünkü ışık, renk konusu içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır.


6) Kompozit restorasyonun polisajı kurallara uygun bir şekilde çok iyi yapılmalıdır.
Yetersiz bir polisaj kompozitin renginin farklı görünmesine yol açabilecektir.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön