www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

Kompozit Kolay mıdır?

Genel Değerlendirme

Pazarlanmalarına ve genel olarak kullanımlarına bakıldığında kompozitlerin kolay materyaller olduklarının düşünüldüğünü görmek bazen mümkün olabilmektedir. Özellikle posteriorda yaygın olarak adeta amalgam dolgu yaparmış gibi kullanılmaları, böyle bir kanının doğmasına neden olabilmektedir. Anteriorda ya da posteriorda yapılan kompozit restorasyonlarda etching ve bonding uygulamalarında gerekli olan disiplinin gösterilmemesi durumunda, kompozit yerleştirme kurallarına uyulmadığında, aşamaların sürelerine dikkat edilmediğinde, finalde polisaja özen gösterilmediğinde, kompozitin kolay ve çabuk uygulanabilen bir materyal olduğu düşünülebilmektedir.

Kompozit bir restorasyon tamamlanıp bitirildiğinde kolay ve çabuk bir şekilde yapılsa da elde edilen sonuçlar o an için her şeyin yolunda gittiğini düşündürebilir. Çünkü bir restorasyon bitirildiğinde bazı özellikleri eksik de olsa sonuçların başarılı olduğu düşünülebilmekte ve çalışma genel görünüm olarak göze güzel gelebilmektedir. Sonuç görünüm, etching ya da bonding'de bazı eksiklikler, bozukluklar olsa da, kompozitin yerleştirilmesi sırasında bazı hatalar olsa da, polisaj yetersiz yapılsa da ilk bakışta kompozit restorasyonun güzel ve başarılı olduğu düşündürebilmektedir.

Kompozitler kesinlikle kolay materyaller değildirler

Kompozitler bir restorasyonun yapılması sırasında, yapım aşamalarındaki disiplinlerine sıkı sıkıya uyulması gereken materyallerdir. Bu nedenle kompozit materyalleri üreten Firmalar ve Diş Hekimliği Bilim Dalı bu disiplinleri kesin kurallarla belirtmişlerdir. Bu kurallara uyularak yapılan kompozit restorasyonlar başarılı olmaktadırlar. Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü vb özellikler taşımakta, kolayca kırılıp düşmemekte ve vakaların kendi klinik tablolarının dışında herhangi bir ağrı ve hassasiyete yol açmamaktadırlar.

Kurallara eksiksiz uyularak yapılan bir kompozit restorasyonu, çabuk ve kolay yapmak mümkün olamamaktadır. Başarılı bir kompozit restorasyon yapabilmek için vakaların kendi zorluklarının dışında, ciddi olarak zaman ve emek harcanması gerekmektedir. Özellikle uygulamalar sırasında yapım aşamalarının her birinin eksiksiz ve hatasız olabilmesi için gerekli olan dikkat ve konsantrasyon, çalışmaların en önemli bölümünü oluşturmaktadır.

Çabuk yapılan herhangi bir kompozit restorasyon hem Diş Hekimlerine hem dişlerin sahiplerine ilk bakışta eksiksiz tamamlanmış gibi görünebilirler. Ama genellikle çabuk yapılan restorasyonlarda kısa-orta vadede bozulmalar, kırılmalar, düşmeler, renklenmeler, ağrı ve hassasiyetler gibi  bazı problemlerin görülmesi neredeyse kaçınılmaz olmaktadır.

Kompozit bir restorasyonun yapımı için gerekli olan zaman, emek ve dikkat neden bu kadar önemlidir?


Muayenehanesinde kompozit bir restorasyon yapmaya karar veren bir Diş Hekimi için ilk bakışta fazla dikkati çekmeyen, çoğu meslektaşımızın sanki kendiliğinden var olduğunu düşündüğü bir çok nokta bulunmaktadır. Bu noktalara baktığımızda toplamda maddi manevi çok yüksek maliyetlerle kurulan ve yaşatılan bir muayenehanede, hastalarımızın kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak bilgi, teknoloji, muayenehane yönetimi vb. bir çok unsur bir araya getirilmeye çalışılmakta ve sürekli olarak aynı kalitede tekrar edebilir halde tutulmaktadırlar. Bunlara ek olarak bir muayenehane Diş Hekimi her zaman bilgili, güvenilir, canlı, güler yüzlü, yorulmaz ve bıkkınlık göstermez vb. bir görüntüdedir ve bu duruşunu, her hastasında ve her vakada aynı şekilde göstermek durumundadır. Böyle bir duruş içerisindeki muayenehane Diş Hekimi yaptığı tedavi çalışmalarında da aynı şekilde başarılı olmak ve elde ettiği bu  başarıları her hastada her vakada aynı kalitede ortaya koymak durumundadır. Eğer muayenehane ve Diş Hekimi bu şekilde bir tablo çizecek olursa o muayenehanenin parasal girdileri ve elde edilen kazançlar da istenilen yüksek seviyelerde olabilecektir. Bizim konumuz kompozitler olduğu için amacımız bütün bu özelliklerin içerisinde kompozit restorasyonların önemini vurgulamak ve kompozit tedavilerde elde edilecek başarılara giden yollar web sayfalarımızda açıklamaya  çalışmaktır.

Kompozitlerin yeri


Muayenehane Diş Hekimleri için toplam çalışma yelpazesi içerisinde kompozitler ile yapılan tedavilerin kapladığı yer çok önemli olabilecektir. Bu Diş Hhekimi Meslektaşlarımızın kompozit çalışmalara verecekleri öneme bağlıdır. Kompozitlerle neler yapılabileceğine  bakıldığında çizgi dolgulardan kaplamalara, laminalara ya da köprü yapımına kadar çok geniş bir çalışma alanı bulunduğu görülecektir.  Kompozitlerin Diş Hekimlerine sunduğu bu geniş çalışma alanının önemsenmesi, muayenehane Diş Hekimleri için ciddi bir fırsat olabilecektir. Çünkü web sayfalarımızda işaret edilen kurallara uygun olarak yapılmış kompozit çalışmalar, hastane ya da diğer muayenehanelerde yapılabilecek standart  kompozit uygulamalardan hemen ayrılacak, farklar hemen farkedilecek ve hastalarımız bu farkları takdir edeceklerdir. Kompozit bir restorasyon yapıldıktan sonra genel olarak hastalarımızın yapacağı çabuk bir değerlendirmede akıllara ilk gelecek olan sağlamlık, dayanıklılık, renk ve anatomik şekil olarak uyumluluk, doğal görünüm, renk değiştirmeme, ağrı ve hassasiyet yapmama gibi özellikler hastalarımızın takdirlerinde önemli roller oynayacaklardır. Sonuçta hastalarımızın bu takdirleri bir muayenehane için kayda değecek parasal girdilere dönüşebilecektir.


 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön