www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

Diş Hekimliği Muayenehaneleri

Genel Değerlendirme


  Eski yıllarda Diş Hekimliği Muayenehaneciliği, hem Diş Hekimi Meslektaşlarımız için hem hastalarımız için günümüze göre daha kolay anlaşılır durumdaydı. Özel çalışmak isteyen Diş Hekimi Meslektaşlarımız mali güçleri ölçüsünde muyenehanelerini açar ve çevrelerinden gelebilecek hastalarını beklemeye koyulurlardı. Muayenehaneleri genellikle orta sınıfdan kimseler açar, büyük sermaye bu alanda bir faaliyet göstermezdi. Muayenehaneler açılırken uygun bir yerde bir daire kiralanır, standart klinik cihazlar kurulur, genellikle Diş Hekimi Meslektaşlarımızın kendi zevkleri doğrultusunda döşenir ve bir tabela asılarak işlem tamamlanırdı. Muayenehanede yapılacak klinik çalışmalar ve hasta-hekim ilişkileri için bir strateji ve plan yapmaya fazla gerek duyulmaz, iyi bir Diş Hekimi olmak yeterli bulunurdu. Diş muayenehanelerinde ne gibi diş tedavilerinin yapılabildiğini hastalarımız genellikle bilirler ve orta sınıftan geniş kitleler bu diş tedavilerini özel yaptırmayı tercih ederlerdi.
  Eski yılların koşullarında diş muayenehanelerinde zaman içerisinde genel olarak ticari başarılar elde edilebilirdi. Özellikle, Diş Hekimliği ile ticari yöntemleri birbirleriyle buluşturmayı başarabilen dişhekimleri hatırı sayılır kazançlar elde edebilirlerdi. Hatta Diş Hekimleri, muayenehanelerinin ilk kurulduğu günkü halleriyle meslek hayatlarını tamamladıkları bile olurdu. Bu nedenle fakültelerinden mezun olan Diş Hekimi Meslektaşlarımız için bir muayenehane hayali kurmak eski yıllar için çok normal sayılırdı.

               Günümüzde Diş Hekimliği Muayenehaneleri

  Eski yıllarda muayenehane hayali kuran bir Diş Hekimi için genellikle tek problemin '' para '' olduğunu söylemek mümkündü. Diğer problemler fazla dert edilmez ve zaten zamanla kendiliğinden çözülüp giderdi. Günümüzde de Diş Hekimi Meslektaşlarımız bir muayenehane hayali kurabilmektedirler fakat güzel muayenehaneler açmak artık tek başına yeterli olmamaktadır. Eski yıllara göre koşullar çok değişmiş olduğundan güzel bir muayenehane açıp çevrelerinden gelebilecek hastaları beklemeye başlamak çoklukla hayal kırıklıkları ile sonuçlanabilmekte ve yepyeni muayenehaneler kapanmak zorunda kalabilmektedirler.

  Değişen koşullar nelerdir?

* Modern muayenehanecilik, bilgi ve bilgi yönetimi, fiziki koşullar, personel eğitimi, hasta kayıtları, muayene ve tedavilere ayrılması gereken zaman, tedavi teknikleri, teknoloji, iletişim, halkla ilişkiler..vb  gibi bir çok konuda değişim ve yeniden yapılanma gerektirmektedir. Eski yıllardaki muayenehanecilik anlayışı bugün için geçerliliğini yitirmek üzeredir.
* Eski yıllarda, devlet hastaneleri diş tedavileri için her zaman yeterli olmadığından hastalarımız özel Diş Hekimlerine başvurmaktaydılar.
Günümüzde devlet hastaneleri fiziki koşullar, Diş Hekimi sayısı, tedavi anlayışı, tedavi teknikleri, alet,cihaz,teknoloji  gibi belli başlı konularda yeniden yapılanmış durumdadırlar. Hastalar ortalama diş tedavilerini para ödemeden ya da çok düşük farklar ödeyerek hastanelerde yaptırabilmekte ve özel diş muayenehanelerine gitmeye gerek duymamaktadırlar. Bu nedenle eski yıllarda olduğu gibi hastalarımızın tanıdığı ve herkesin bildiği bu ortalama standartlardaki diş tedavilerini yapmaya çalışan özel diş muayenehaneleri bu koşullar içerisinde fazla yaşama şansı bulamamaktadırlar.
* Bazı muayenehaneler tedavi fiyatlarını düşürerek ve maliyetlerini azaltmaya çalışarak rekabet etmeye çalışsa da bu yöntem Diş Hekimi Meslektaşlarımızın çok daha fazla çalışmak zorunda kalmasıyla sonuçlanmaktadır. Elde edilen gelir de yaşamın sürdürülebilmesi için genellikle pek yeterli olamamaktadır. ( Küçük işletmelerin maliyet düşürerek büyük işletmelerle rekabet etmeleri ekonomi bilim dalı içerisinde mümkün olamamaktadır.) Sonuçta kitap, dergi, kongre, kurs, teknoloji, tedavi teknikleri, personel,laboratuvar vb.  gibi konulara yeterli bütçe ayrılamadığından kendini güncelleyemeyen muayenehaneler giderek geriye düşmektedir. Bu koşullarda, fiziksel ve zihinsel olarak meydana gelen yıpranmalar nedeniyle Diş Hekimi Meslektaşlarımızın yaşam kaliteleri düşüşler göstermektedir.
* Devlet hastanelerinin yanına büyük sermanin yatırım yaptığı ve çok sayıda Diş Hekimin çalıştığı büyük diş hastaneleri de açılmaktadır. Özel ya da devletin açtığı diş hastaneleri büyük şehirlerden başlayarak giderek ülkeye yayılmaya devam ettiğinden bir çok diş muayenehanesi, diş hastaneleri ile rekabet etmekte zorlandığından kapanmaktadırlar. Bugün için bir diş Hekimin tek başına bir muayenehane açıp varlığını sürdürübilmesi olanağı hemen hemen kalmamış durumdır. Bu nedenle bazı meslektaşlarımız bir araya gelerek, 3-4 Diş Hekiminden oluşan küçük poliklinikler ile varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.
* Özel Diş Hekimlerini genellikle orta sınıftan kimseler tercih ederlerdi. Günümüzde, bütün dünyayı etkileyen ekonomik koşullar nedeniyle orta sınıfın gelirleri azalmakta olduğundan orta sınıftan kimseler diş tedavilerini özel yaptırmakta artık zorlanmakta hatta devletin diş hastanelerini tercih etmek zorunda kalmaktadırlar.
* Özel bir muayenehane için önemli olan yüksek bilgi, modern teknoloji, alet ve cihazlar, kaliteli malzemeler, modern tedavi teknikleri ve hastalarımıza ayrılan kaliteli zaman, günümüzde yüksek maliyet gerektirmektedir. Bu nedenle hastalarımızı memnun edebilecek başarılı diş tedavilerinin özel muayenehanelerde düşük fiyatlarla yapılabilmesi artık mümkün olamamaktadır.

  Sonuç:

  Özel muayenehanelerde düşük fiyatlarla yapılan ortalama standart tedaviler özel muayenehaneler için düşünülebilecek  belli seviyelerdeki beklentilere pek yanıt verememektedir. Bugün için özel bir diş muayenehanesinin, hastanelerde ya da muayenehanelere yapılmakta olan ve '' herkesin bildiği ''  ortalama standartlardaki diş tedavilerini yapmaya çalışarak varlığını sürdürmeye çalışması giderek zorlaşmaya başlamış durumdadır. Bu nedenle sürüdürülebilir modern bir muayenehanecilik için gerekli olan konu başlıklarının yanında, bugün için rekabet etmeye yardımcı olabilecek yollardan biri de  '' farklılaşmak ''
yöntemidir. Herkesin bildiği ve her yerde yapılabilen diş tedavilerinden daha farklı diş tedavilerini, bir muayenehanede var olan tedavi yelpazesine ekleyebilmek hastalarımız için dikkat çekici olabilecektir ve meslektaşlarımızın farklılaşmasına katkı yapacaktır. Farklılaşan Diş Hekimi Meslektaşlarımız için rekabet etmek kolaylaşacaktır.

  Bizim konumuz kompozitler olduğundan, Diş Hekimi Meslektaşlarımız kompozit tedaviler konusunda farklılaşmaya yardımcı olabilecek bilgileri ve çeşitli soruların cevaplarını web sayfalarımızda bulabileceklerdir.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön