www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

Kompozite Yaklaşım

Genel Değerlendirme

Kompozit materyallerler, estetik özellikleri ve sağlamlıkları nedeniyle günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Kompozitler sahip oldukları  özellikleri nedeniyle ilgi çekmekte ve giderek daha çok kullanım alanı bulmaktadır. Örneğin arka bölgedeki dişlere bir dolgu yapılmasından söz edildiğinde dünyanın hemen her yerinde akla ilk olarak gelmekte olan gümüş-amalgam dolguların tahtını kompozit dolgular sallamaya başlamış hatta giderek öne geçmeye başlamış görünmektedir .
Son yıllarda  üzerinde çok çalışılan ve üretici firmaların kıran kırana yarışarak daha da geliştirdikleri kompozitlerin artı ve eksi yönleri  üzerinde hemen herkes düşünce yürütmektedir. Bu düşünceler, Diş Hekimliği bilim dalı içerisinde ve dental sektör içerisinde önemli yerler tutmaktadır. Yapılmakta olan AR-GE çalışmaları yanında, dişlerine kompozitlerle tedaviler yaptıran kimselerin kompozit çalışmalar  hakkında edindikleri genel kanıların yardımıyla dişhekimleri ve üretici firmalar yönlerini belirlemeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmalar sayesinde kompozitlerin özellikleri daha da gelişmekte ve çıta yükselmektedir.

KOMPOZİT TEDAVİLER HAKKINDAKİ KANILAR

Kompozit materyaller ve kompozit tedaviler hakkında edinilen genel kanılar çoğunlukla olumlu yönde olduğundan, dişlerine  kompozit  tedaviler yaptırmak isteyen kimselerin sayısı giderek artmaktadır. Bu olumlu düşüncelerin yanında zaman zaman olumlu olmayan bazı düşünceler de dile getirilmektedir. Örneğin dişlerine kompozit restorasyonlar yaptıran kimselerin dile getirdiği olumsuz kanılardan bazıları düşmeler, kırılmalar ya da ağrı ve hassasiyetlerdir. Bu gibi şikayetlerin genellikle gıdaların çiğnenmesi sırasında ya da soğuk ve sıcak gıdaların alımı sırasında olduğu söylenmektedir. Doğal ki ağrı hissi insan vücudu için çok önemli olduğundan, bir şey yerken, içerken kompozit restorasyonlu bir dişte ağrı ve hassasiyetlerin ortaya  çıkması ya da düşmelerin görülmesi, dişhekimlerinin kompozit restorasyonlar hakkında söyledikleri mükemmel özellikleri, doğal olarak hastalarımıza çabucak unutturmaktadır.

Bilindiği gibi yemek yemek, yaşamak için zorunlu olmasının yanında sosyal bir olgu halindedir. Yemek yemenin paylaşılması, insan  psikolojisini ve toplumsal ilişkileri doğrudan etkilemektedir. Kompozitler ile tedavi edilmiş bir dişin çiğneme sırasında ağrıması ya da kompozit restorasyonun düşme ve kırılması nedeniyle bir yemek sırasında hissedilen insani ve güzel duyguların bozulması, düşmenin, kırılmanın ya da ağrı ve hassasiyetlerin nedenlerinin aslında ne olduğuna bakılmaksızın kompozit restorasyon hakkındaki hatta restorasyonu yapan dişhekimi hakkındaki kanıları olumsuz hale getirebilmektedir.

Diş Hekimliği Bilim Dalı, Diş Hekimleri ve Üretici Firmalar, kompozit materyaller ile restorasyonları yapılmış dişlerde görülebilecek bu gibi durumların farkındadırlar. Amaç, kompozit tedaviler yaptıran kimselerin dişlerini kullanırken rahat etmeleri sağlamak olduğundan, kompozitlerin üretiminden klinik uygulamalara kadar olan bütün unsurların en üst seviyede olması için gayret gösterilmektedir. Bu gayretlerden biri de Meslektaşlarımız için hazırladığımız web sayfalarımızdır. Bu bakış açısıyla Web Sayfalarımız içerdikleri bilgi ve açıklamalar ile Meslektaşlarımızın yapacakları kompozit tedavilerdeki başarıyı arttırmaya yardımcı olacaklardır.

DEĞERLENDİRME

Çürük ya da kırık bir dişte henüz hyperemik bulgular oluşmamış durumdayken, herhangi bir kompozit restorasyonun Diş Hekimliği Bilim Dalı kurallarına ve üretici fırmaların ürün kullanma kurallarına uygun olarak yapılması durumunda, yapılan kompozit restorasyonlarda düşmeler, kırılmalar olmayacak, ağrı ya da hassasiyetler görülmeyecektir. Olsa bile geçici özelliklerde olacağından ve kısa zamanda dişler rahatlayacağından klinik bir değer taşımayacak, dişlerin sahibi ve Diş Hekimleri tarafından pek dikkate alınmayacaktır.

Meslektaşlarımız, kompozit restorasyonlarını web sayfalarımızda işaret edilen açıklamalara uygun olarak yapmaları durumunda, başarılı sonuçlar elde edebilecekler ve kendilerine duydukları güvenleri muayenehane pratiğinde daha da artacaktır.


Diş Hekimleri olarak amacımız, muayenehaneye  gelen hastalarımızın telefon ederek randevu almalarından başlayıp, karşılanmalarına, tedavilerinin yapılmasına, geçmiş olsun ve güle güle  denilmesine ve sonraki günlerde, yapılan kompozit tedavilerin kullanılmasına kadar geçen sürecin toplamında başarılı olmaktır. Kompozit bir restorasyonda kırılma, düşme ya da geçmeyen bir hassasiyet ve ağrı görülmesi nedeniyle genel toplamda elde edilecek başarıda  bir eksilme olmamalıdır.
Sonuç olarak başarılı bir kompozit restorasyonların yapılabilmesi için ve bu süreç içersinde hastalarımızın karşısındaki duruşumuzun istediğimiz şekildeki katkının olabilmesi için Diş Hekimliği Bilim Dalının kurallarına ve kullanılan kompozit materyallerii üreten firmanın ürün kullanım  talimatlarına uyulması yeterli olacaktır.

Web Sayfalarımızda anlatılan kompozit çalışma aşamaları ve dikkat edilecek kurallar, çizgi dolgular, kole dolguları, kırık restorasyonları, kompozit kaplamalar, fiber destekli kompozit köprüler ve laminalar için de aynı şekildedir. Diş Hekimi vakaların durumuna göre aynı çalışmaları direk ya da indirekt  yöntemlerle yapabilecektir.
 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön