www.beyazdolgular.com

İçeriğe git

Ana Menü

Doğrudan Yöntem

Kompozit Tedaviler

Dişlerdeki çürük, kırık, aşınmalar, çeşitli madde kayıpları, aralıklar, diş eksikliği vd problemlerde yapılabilen kompozit restorasyonlar muayenehanelerde doğrudan dişler üzerine yapılabildiği gibi laboratuvarlarda da yapılabilmektedir. Bu kompozit çalışmaların hangi yöntemle yapılacağı Diş Hekimlerinin tercihlerine, bazen hastaların isteklerine ya da dişlerin içinde bulunduğu klinik durumlara bağlıymış gibi gözükse de doğrudan yöntemin çok fazla avantajları olması nedeniyle kompozit laminalar, kompozit kaplamalar ve kompozit köprüler genellikle doğrudan yöntemlerle dişler üzerine yapılmaktadırlar.

Doğrudan Yöntemle yapılan Kompozit Çalışmaların Avantajları

1-Kompozit çalışmalar direk yöntemle dişler üzerine yapılırken dişlerin sekil, boyut,  pozisyon, renk, doku, yüzey, ışık geçirgenliği ya da ışık yansıtması gibi özellikleri tamamen Diş Hekiminin kontrolu altındadır. Özellikle 1 ya da 2 dişe kompozit restorasyonlar yapılması durumunda, çalışmanın  komşu dişlerin özelliklerine uygun olup olmadığını Diş Hekimi tarafından sürekli olarak denetlenebilir. Bu özellik, porselen çalışmalarında komşu dişlerin özelliklerinin laboratuvara transferi ve aynı şekilde yapılması sırasında ortaya çıkabilecek zorluklar dikkate alındığında önem kazanmaktadır.
2-Dişlerdeki hypoplazik sarı, beyaz vb küçük lekeler, çatlak ya da çizgiler gibi çeşitli yüzey ve doku özellikleri efekt çalışmaları ile kompozit restorasyonlar üzerinde aynı şekilde yapılabilirler.
3- Diş Hekimi, ön dişlerdeki bir kompozit restorasyonda calışma sürecini sürekli olarak kontrol ederken aynı zamanda estetik beklentiler içerisindeki hastaların çalışma aşamalarındaki gelişmeleri, değişiklikleri ya da sonucu onaylayıp onaylamadıklarını öğrenebilir. Böylece dişlerin durumuna göre ve hastaların beklentilerine göre çalışmayı yönlendirilebilir ve başarılı bir şekilde sonuçlandırabilir.
4- Kompozit restorasyonlar doğrudan dişler üzerine yapılırken, restorasyonların kenarları ile dişlerdeki preparasyon kenarları, dişten restorasyona ya da restorasyondan dişe olan geçişlerde kesintisiz ve düz olacak şekilde yapılabilmektedir. Bu sayede diş ve kompozit restorasyon arasındaki ilişki doğal ve fizyolojik özelliklerde olmaktadır. Bu yüzey devamlılığı  kompozit restorasyonların görünümü, dişeti sağlığı ve  genel diş bakımı açısından dişlerin sahiplerine avantajlar sağlamaktadır.
5- Hyperemik bir tabloya sahip olmayan dişlere yapılan kompozit restorasyon çalışmaları sonrasında genellikle ağrı ve hassasiyetler görülmez. Görülebilecek hassasiyetler herhangi bir diş tedavisi sonrasında görülebilecek hassasiyetler gibidir ve geçicidir. Klinik değeri pek olmayan bu hassasiyetler kısa sürede ortadan kalkacaktır.
6- Kurallara uygun bi şekilde yapılmış porselen laminalar ya da kaplamalar ile dişetleri arasındaki ilişkiler fizyoloji özelliklerde sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir. Doğrudan dişler üzerine yapılan kompozit restorsyonlarda da aynı şekildedir. Kole bölgesindeki kompozit restorasyon ile diş ve dişeti arasındaki ilişkiler doğal dişlerle dişetleri arasındaki ilişkiler gibi fizyolojik özelliklerde elde edilebilmektedir. Dişlerin preparasyon kenarları ile kompozit restorasyonların kenarları arasındaki ilişki, dişten restorasyona ya da restorasyondan dişe geçişlerde kesintisiz, düz ve pürüzsüz  şekilde yapılabildiğinden dişetleri kolede, dişlerin konturlarının doğal devam ettiği yüzeylere yaslanmakta ve travmatik olabilecek bir kitleye ya da pürüzlü yüzeye temas etmemektedir. Bu özellik sayesinde kole bölgesi doğal bir görünümde olmakta, dişlerin sahipleri tarafından kolayca  temizlenebilmektedir.
7- Kompozit restorasyonların iddialı olmayan  doğal bir görünümleri vardır.  Örneğin ön bölgede herhangi bir dişe yapılmış bir kompozit restorasyon pek fark edilemediğinden doğal dişlerden kolayca ayırt edilemezler.
8-Mükemmel şekilde bitiriş ve  polisajlı yapılabilirler.
9- Kompozit restorasyonlar sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlüdürler.
10-Doğal görünen bir porselen çalışması yapabilmek için gerekli olan emek, zaman ve para ile kıyaslandığında, kompozit restorasyonlar hem Diş Hekimleri hem dişlerin sahipleri için porselene göre  daha düşük maliyetlerde yapılabilirler.
11- Kompozit restorasyonların kırılmaları durumunda aynı özellikleri taşıyacak şekilde yine düşük maliyetlerle kolayca tamir edilebilirler. Porselen çalışmalarda meydana gelebilecek kırıkların  tamiri ile kıyaslandığında yine çok kayda değer avantajları vardır.
12- Porselen çalışmaları ile kıyaslandığında;
 a - Her hangi bir ölçü almaya gerek yoktur.
b - Ölçü almaya gerek olmadığından, Diş Hekimi  preparasyon ve ölçü protokollerine bağlı kalmaksızın dilediği şekilde  preparasyonlar yapabilir.
 c - Ölçü almaya gerek olmadığından, ölçü alım protokollerindeki çeşitli zorunluluklar yoktur. Ölçülerin alınması, kapanış kayıtları , transferler, alçı modeller, provalar..vb. gib  çalışmalar sırasında her zaman ortaya çıkabilecek  çeşitli zorluklar ve problemler ortadan kalkar.
 d - Bir randevuda çalışma  tamamlanabildiği için zaman, emek, para açısından kayda değer avantajlar sağlar. Klinik ölçü çalışmalarında, laboratuvar transfer ve çalışmalarında, provalar için ikinci, üçüncü ya da daha çok randevu gerekmesi durumunda dişhekimleri ve dişlerin sahipleri için net kazançlar elde edilir.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön